Februar 2013

TEMA: Sorg, død og tab: Udviklingshæmmede får hjælp til at bearbejde sorg

Mange udviklingshæmmede har brug for hjælp til at bearbejde sorg, død og tab. Bofællesskabet Edelsvej i Esbjerg har gennem et større projekt arbejdet med disse emner – og har udarbejdet flere konkrete værktøjer.

Af Rikke Thomassen

Bofællesskaberne Edelsvej – et kommunalt døgnstøttetilbud i Esbjerg – har gennem et større projekt arbejdet med emnerne sorg, død og tab.

“Projektet har i høj grad været med til, at vi tør træde et skridt frem i forbindelse med borgeres sorg, død og tab, hvor vi tidligere har været mere tilbageholdende,” siger Annemette Hauschildt, der er områdeleder for Bofællesskabet Edelsvej.

“Det kan konkret vise sig i forbindelse med en borger, der har oplevet død eller tab, hvor vi ikke venter på dennes reaktion, men tør spørge ind til, hvordan vedkommende har det,” siger Annemette Hauschildt.

“Vi tør også gå mere til for eksempel forældre og spørge om ikke deres søn eller datter skal med til en forestående begravelse. Fordi vi ved, at mennesker med udviklingshæmning også har sorg,” siger hun.

Pædagog, Susanne Thude, som har været med i projektgruppen supplerer:
“Vi har også fundet ud af, at der er mange af vores borgere, som går rundt med en ubearbejdet sorg.”

Teori og konkrete værktøjer

Bofællesskabets projekt er støttet af Trygfonden. Det har været omfattende og har blandt andet resulteret i en 127 sider lang rapport med teoretisk viden om emnet, praktisk arbejde med konkrete værktøjer, udformning af beredskabsplaner, temaaftner for borgere, besøg i kirken for borgere og ansatte samt temaaftner for forældre og pårørende.

“Jeg indrømmer, at jeg var meget ivrig efter at komme med i projektgruppen,” siger Susanne Thude.

“Jeg var meget optaget af at have noget at byde ind med. Personligt oplevede jeg mig ret afklaret med sorg og død, men jeg syntes, jeg manglede den faglige forståelse: Hvordan møder jeg borgerne på den mest respektfulde måde og uden at tænke, om det er sådan, jeg selv ville have det?”

Blevet afklaret med egen død og sorg

Pædagog, Thomas Callesen oplevede ikke på samme måde at være afklaret med sorg og død.

“Det er ikke noget, jeg tidligere har tænkt så meget over, men det er jo ikke hvis, man dør, men når man dør. Ud over at jeg som pædagog har lært rigtig meget via projektet, har det også helt personligt givet mig meget. Jeg har for eksempel fået udfyldt “Min sidste vilje”. Og da min far for kort tid siden fik en blodprop kunne jeg mærke, at jeg havde arbejdet med emnerne sorg, død og tab. I den situation har mine kolleger også været mere direkte og turdet gå til mig og spørge og snakke – måske ud fra tanken om, at du ikke kan gøre en, der er ked af det, mere ked af det. Det har været rigtig godt.”

Det oplevede pædagog Helle Ohlsen også, da hendes far døde under projekt-forløbet.

“Min oplevelse var, at det mest behagelige sted at være, var på arbejde. Kollegerne havde en helt anden tilgang til det end resten af min omgangskreds,” siger hun.

Denne udvikling for medarbejderne har også været vigtig for at kunne arbejde med borgernes oplevelser af sorg, død og tab.

Annemette Hauschildt har derfor sammen med projektgruppen også arbejdet med, at alle medarbejdere har fået fælles kompetencer, så det ikke kun er noget for projektgruppen.

“Vi har kompetenceudviklet hele personalegruppen. Det er væsentligt at vores viden skal være en del af vores kultur. Og når en borger oplever noget, der er svært, skal denne borger ikke vente på, at den medarbejder, der ved noget om det, kommer på arbejde.”

Om Bofællesskabet Edelsvej

Bofællesskaberne Edelsvej er et kommunalt døgnstøttetilbud til unge og yngre personer med psykiske funktionsnedsættelser. Bofællesskaberne Edelsvej består af 6 afdelinger, 130 borgere, 65 fastansatte plus et antal vikarer.

Projekt “Tryghed, trods sorg, død og tab”

Bofællesskaberne Edelsvej fik 520.000.-kr. af Trygfonden til projektet “Tryghed, trods sorg, død og tab”. Formålet med projektet var – og er – at udvikle bedre værktøjer, så personalet kan give borgerne tryghed, på trods af sorg, død og tab.

Projektet har været omfattende og har blandt andet resulteret i en 127 sider lang rapport, med en teoretisk viden om emnet, praktisk arbejde med konkrete værktøjer, udformning af beredskabsplaner, temaaftner for borgere, besøg i kirken for borgere og ansatte samt temaaftner for forældre og pårørende. Der har også været en bred og tilrettelagt vidensdeling om emnet fra projektgruppen til de øvrige ansatte for at alle skulle få den samme viden og det samme fundament.

Læs mere om projektet og se hele GUIDEN på www.edelsvej.esbjergkommune.dk

Læs evt. også:

Temaaftner har åbnet op

Niels Erik har udfyldt “Min sidste vilje”

Mette er glad for at bruge omsorgskassen til at tale om døden

Uddrag af guiden om sorg, død og tab

Sjælesorg – samtaler om “indersiden”