Vilkår for udbetaling af bonus

Ifølge reglerne for børnearbejde må børn under 13 år ikke få udbetalt en personlig bonus på 10 kr. pr. lodseddel. Børn under 13 år må sælge lodsedler under opsyn af en voksen, og bonus må udbetales til en forening, skole eller lignende.

For privatpersoner er bonus skattepligtig og skal indberettes i rubrik 15 på selvangivelsen. Privatpersoner kan højest få udbetalt bonus på 1.250 kr.

»Indsamlingsetiske regler (pdf)

»Isobros branchenævn

»Indsamlingsnævnet