Nørrevænget 1
7480 Vildbjerg
24 69 78 00
soljl(at)diakon.dk

www.solglimt-vildbjerg.dk

Leder:
Jørgen Engholm Andersen

Oprettet:1988. Renoveret: i 2006/2007. Udbygget: 2021

Lejligheder: 22


Solglimt ligger i Vildbjerg, og er et bofællesskab for 22 beboere.  Afdelingen med adresse på Nørrevænget 1 indeholder 10 lejligheder, imens naboafdelingen på Nørrevænget 3 har 12 lejligheder.

Derudover er der tilknyttet én borger, som bor i egen lejlighed i Vildbjerg.

Beboerne på Solglimt er mellem 18 og 79 år, og fælles for dem alle er, at de har et psykisk støttebehov.

De fleste af beboerne har en hverdag ude af huset, i beskæftigelse på Aktivitetshuset, STU (Særligt Tilrettelagt Udannelse), Trebirke (beskyttet beskæftigelse) eller er i arbejde med støtte.

I fritiden går nogle af beboerne til svømning, Idræt, IMU (Indre Missions Ungdom) og Ridning. I Solglimts kalender er der “kreativ” på programmet oftest en søndag eftermiddag. Derudover også husmøder, musikaftner, samt mulighed for at deltage i gudstjenester og møder i missionshuset.

Solglimt har også en Vennekreds, som arrangerer forskellige oplevelser for eksempel musikaften, bankospil, biograftur, udflugter, grillfest m.m.

Derudover er besøgsvenner og frivillige en del af hverdagslivet sammen med beboerne.


Er du pårørende til et menneske med udviklingshandicap, som ønsker en lejlighed i et af bofællesskaberne tilknyttet Kristelig Handicapforenings, så kontakt landsleder Tove Søgaard på tove@k-h.dk eller tlf. 30 66 40 84 for en plads på interesselisten – den centrale oversigt over potentielt kommende beboere.