Kommunen er i centrum – ikke borgeren

Når kommunen står for udredning og visitering, er det noget skidt, at de fleste botilbud efterhånden også er kommunale. Ib Poulsen, næstformand i Lev, synes det går den forkerte vej med kvaliteten på handicapområdet. Han håber, at regeringens revision af området kan ændre kursen.  Af Christina Brorson I sommer igangsatte regeringen en evaluering af det […]

Nødråb blev hørt

Sidst i september valgte Kristelig Handicapforenings bestyrelse at rette en henvendelse om økonomisk støtte til alle medlemmer og venner af foreningen i form af et fysisk brev og et opslag i nyhedsbrevet. Baggrunden var resultatet af lodseddel-salget i 2020, som desværre blev præget af corona-nedlukningen med et resultat, der slet ikke levede op til forventningerne. I de følgende dage mærkedes den helt […]