Workshops

Kristelig Handicapforening arrangerer workshops for mennesker med særlige behov. Som oftest inviterer vi til to spændende workshops hvert år. Hvad vi samles om er meget forskelligt. Musik og kreativitet plejer at være populære workshops-emner.

Har du en idé til en workshop, vil vi meget gerne høre den.

På alle workshops serveres kaffe og rundstykker den første halve time. Derudover serveres frokost og eftermiddagskaffe. Prisen er inklusiv forplejning.

Tilmelding findes på siden med beskrivelse den enkelte workshop.

Ved afbud senest 14 dage inden workshoppen, refunderes det fulde kursusgebyr. Ved senere afbud refunderes kursusgebyret under normale omstændigheder ikke.

Tilmeld dig KHs nyhedsbrev, hvis du ønsker at få besked, når der er nyt om workshops mm.

Har du yderligere spørgsmål kontakt da Kristelig Handicapforening på info(at)k-h.dk eller tlf. 87 41 01 38.

 

Frøfestival

Frøfestival er en musikfestival for mennesker med handicap. Der er plads til masser af sjov og alvor i et favnende fællesskab, og weekenden rummer både fest, dans og store grin ligesom andagter, bøn og lovsang også er bærende elementer gennem hele weekenden.

Frøfestival afholdes i samarbejde med Frøstruphave Efterskole. Alle skolens elever rykker ud af deres værelser og sover i klasselokaler. Ind på værelserne rykker alle deltagerne – og nogle deltagere medbringer også egen campingvogn.

Frøfestival er åben for alle! Mange af deltagerne på Frøfestival bor på Kristelig Handicapforenings bofællesskaber, men det er slet ikke et krav. Tværtimod. Frøfestival er åben for alle!

Årsmøde

Kristelig Handicapforenings generalforsamling/årsmøde, der hvert år afholdes i første kvartal, er for alle og ikke mindst mennesker med særlige behov er hjerteligt velkomne.

Fra foreningens side er håbet, at den årlige generalforsamling/årsmøde må være den lejlighed, hvor alle de forskellige grupper i foreningen mødes – beboere, ansatte, pårørende og venner.

Der gøres hvert år meget ud af at finde en oplægsholder, som appellerer bredt og som således kan samle på tværs i foreningen.

Vel mødt!

 

aSport

aSport er et sports-/aktivitetskoncept for autistiske børn/unge/voksne og hele deres familie. Konceptet er struktureret og forudsigeligt til gavn for autist-familier og indeholder følgende tre elementer:
1. Indslusning af familierne
2. Autismevenlige sportsaktiviteter
3. Let forplejning
KONCEPT
Enhver person med autisme uanset funktionsniveau kan deltage sammen med sin familie. Det handler om at lege og at lykkes. En aSport-dags mål er en succesfuld familieoplevelse, hvor den enkelte person føler sig værdifuld og elsket. Den enkelte familie tager ved et aSport-arrangement ansvar for sin egen familie. aSport skaber rammerne.
BAGGRUND
Konceptet er baseret på viden om det ofte usynlige handicap autisme, så tilgangen til autisterne bliver korrekt med positivt og anerkendende fokus, rummelighed, struktur, forudsigelighed og ro.
KONTAKTPERSON
Koordinator Maj-Britt Møller, maj-britt@dryp.dk
Følg aSports Facebookgruppe aSport for mere information, datoer, videoer og meget mere.