Om Kristelig Handicapforening

Kristelig Handicapforening er en evangelisk luthersk forening. KH har tre formål:

  • at fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende
  • at fremme oprettelse af kristne bofællesskaber for handicappede og varetage disses interesser
  • at varetage de handicappedes sag generelt til bedste for de handicappede og deres familier.

» Bliv medlem af Kristelig Handicapforening

Om Kristelig Handicapforening

KH har 12 bofællesskaber, som er placeret i hele landet.

I KHs bofællesskaber er der trygge rammer til at trives og udvikles som hele mennesker. Beboerne har hver deres lejlighed med køkken og bad; man laver mad sammen i fællesskab og spiser sammen.

Der holdes andagt sammen med beboerne hver dag, og der er mange andre fælles aktiviteter – både i og uden for bofællesskabet.

» Læs mere om bofællesskaberne

Aktiviteter

KH tilbyder kurser og konferencer for udviklingshæmmede, forældre samt medarbejdere i bofællesskaberne og deres bestyrelser.

Hvert år afholder vi Frøfestival på Frøstruphave Efterskole. Det er en musikfestival, som foregår på de handicappedes præmisser, og hvor musikken og glæden får frit løb.

» Læs mere om aktiviteterne

Giv en gave – bliv fast giver

KH er afhængig af indsamlede midler og gaver. I forhold til den økonomiske planlægning er det en stor fordel for os med faste givere.

» Støt KH økonomisk