Haremarksvej 74: Annekset
Haremarksvej 76: Skærvebo
8723 Løsning
75 65 09 96
erik(at)skaervebo.dk

www.skaervebo.dk

Leder:
Erik Laursen

Oprettet: 2003 og 2011

Lejligheder: 8


I foråret 2003 opførtes 6 nye boliger over for bofællesskabet Skærvebo. Og i 2011 blev annekset udvidet med 2 nye lejligheder i den tidligere lederbolig.

Her bor mennesker, som er mere selvhjulpne og kan klare sig uden nattevagt. De kan dog opsøge hjælp i Skærvebo, hvis der er behov for det.

På Annekset er der fælles køkken/alrum, hvor beboerne på skift hjælper med madlavning og har mulighed for at spise sammen eller spise i egen lejlighed. Nogle af beboerne på Annekset er i arbejde via ekstern beskæftigelse, det vil sige i en beskyttet stilling på en almindelig arbejdsplads. Anneksets beboere deltager i forskellige fritidstilbud og i fælles aktiviteter/arrangementer sammen med Skærvebo.

Fælles for Skærvebo og Annekset er, at hverdagen skal afspejle det kristne menneskesyn. Alle er skabt i Guds billede og dermed unikke og værdifulde. Der gives plads til den kristne tro i hverdagen gennem tilbud om fælles eller personlig andagt/bøn, mulighed for at komme i missionshus og til gudstjeneste.

Respekt, omsorg og anerkendelse er grundlæggende værdier for beboere og ansatte. Med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer gives mulighed for udvikling, og vi fokuserer på muligheder frem for problemstillinger. Sundhed (kost/motion) og trivsel er i fokus.

Der er, og vægtes, høj faglighed i personalegruppen.


Er du pårørende til et menneske med udviklingshandicap, som ønsker en lejlighed i et af bofællesskaberne tilknyttet Kristelig Handicapforenings, så kontakt landsleder Tove Søgaard på tove@k-h.dk eller tlf. 30 66 40 84 for en plads på interesselisten – den centrale oversigt over potentielt kommende beboere.