Kristelig Handicapforening tilbyder i begrænset omfang gratis socialfaglig vejledning. Formålet er at give foreningens medlemmer mulighed for rådgivning og vejledning af generel karakter.

Familie og pårørende har altid en mulighed for at kontakte landskontoret for at hente råd og vejledning i forhold til aktuelle problemstillinger. Det kan være spørgsmål af helt generel karakter eller specifikke spørgsmål i forhold til sagsgange, visitationsprocedurer eller planer for fremtiden.

Kristelig Handicapforening er medlem af LEV og har en plads i LEV’s hovedbestyrelse. Dette giver os også mulighed for at hente råd og vejledning af generel karakter her.

Du er velkommen til at kontakte os, og vi vil rådgive og vejlede – og/eller henvise til øvrige muligheder for vejledning.

»Læs om muligheden for en bisidder