Kort information om Kristelig Handicapforening til omtale på kollektdag

Alle mennesker har uendelig værdi. På det grundlag ønsker Kristelig Handicapforening at dele liv og tro med mennesker med handicap og deres familier.

Kristelig Handicapforening er en del af kirkens diakonale arbejde og arbejder for:

  • At formidle det kristne budskab til mennesker med særlige behov og samarbejde med kirker og fællesskaber
  • At støtte oprettelsen af kristne bofællesskaber med hjemfølelse og høj faglighed. I dag er der 12 tilknyttet og det 13. på vej.
  • At støtte familier med hjemmeboende handicappede børn

Tak for enhver støtte til Kristelig Handicapforenings arbejde!

 

Fakta og info:

Kristelig Handicapforening er med i periode 4: Fastetid og passionstid

Bankkonto: Reg.nr. 9570 bankkonto 3385131259 i Danske Bank.