KRAP-netværk

I marts 2019 oprettedes Kristelig Handicapforenings KRAP-netværk. Netværket består af ansatte og ledere fra alle foreningens bofællesskaber, der har fået til opgave at holde sig selv og deres kolleger fast på værdierne og principperne i KRAP – Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik…

»Læs mere

 

Sygeplejefagligt netværk

I april 2019 oprettedes Kristelig Handicapforenings KRAP-netværk. Netværket består af ansatte og ledere fra foreningens bofællesskaber, som har sygeplejefaglige opgaver og ansvar…

»Læs mere