Meget bliver lettere, når man ikke er alene…

I Kristelig Handicapforening ønsker vi at bringe mennesker sammen.

I mange sammenhænge beriger vi hinanden på grund af vores af forskellighed, men i andre sammenhænge kan vi give hinanden noget værdifuldt, netop fordi vi har noget til fælles… et livsvilkår, en opgave, en interesse eller noget andet. Et netværk er rammen om sparring, erfaringsudveksling og socialisering mellem mennesker der har noget til fælles.

I Kristelig Handicapforening har vi p.t. tre netværk: Forældrenetværk: Autisme og Tro (pårørende), Sygeplejefagligt Netværk (ansatte) og KRAP-netværk (ansatte).

Læs mere om netværkene via linksene nedenfor…


Forældrenetværk: Autisme og Tro

Har du et barn med en diagnose inden for autismespektret, så er Forældrenetværk: Autisme og Tro måske noget for dig. Netværket er startet op i et samarbejde mellem Kristelig Handicapforening og to forældrepar: Mirjam og Daniel Kristiansen samt Helle og Klaus Hebsgaard. Sammen med landsleder i Kristelig Handicapforening, Tove Søgaard, udgør de styregruppen bag netværket…

»Læs mere

KRAP-netværk

I marts 2019 oprettedes Kristelig Handicapforenings KRAP-netværk. Netværket består af ansatte og ledere fra alle foreningens bofællesskaber, der har fået til opgave at holde sig selv og deres kolleger fast på værdierne og principperne i KRAP – Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik…

»Læs mere

 

Sygeplejefagligt netværk

I april 2019 oprettedes Kristelig Handicapforenings KRAP-netværk. Netværket består af ansatte og ledere fra foreningens bofællesskaber, som har sygeplejefaglige opgaver og ansvar…

»Læs mere