Kurser

Kristelig Handicapforening arrangerer kurser for medarbejdere på specialområdet. Som oftest inviterer vi til to spændende kurser hver år. Emnerne er forsøgt udvalgt, så de både er aktuelle og efterspurgte.

Har du et emne, som du gerne vil høre mere om, eller et forslag til en inspirerende foredragsholder, så giv os tip.

På alle kurser serveres kaffe og rundstykker den første halve time. Derudover serveres frokost og eftermiddagskaffe. Prisen for kurserne er inklusiv forplejning.

Tilmelding til kurset findes på den enkelte side med beskrivelsen af kurset.

Ved afbud senest 14 dage inden kurset, refunderes det fulde kursusgebyr. Ved senere afbud refunderes kursusgebyret under normale omstændigheder ikke.

Tilmeld dig KHs nyhedsbrev, hvis du ønsker at få besked, når der er nyt om kurser og temadage.

Har du yderligere spørgsmål kontakt da Kristelig Handicapforening på info(at)k-h.dk eller tlf. 87 41 01 38.

KRAP-netværk

I marts 2019 oprettedes Kristelig Handicapforenings KRAP-netværk.

Netværket består af ansatte og ledere fra alle foreningens bofællesskaber, der har fået til opgave at holde sig selv og sine kolleger fast på værdierne og principperne i KRAP – Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik, et koncept udviklet af Psykologcentret i Viborg og Skive.

»Læs mere om KRAP 

Netværket mødes tre-fire gange årligt rundt på Kristelig Handicapforenings bofællesskaber. Har du spørgsmål eller idéer til næste netværkssamling, kontakt da landsleder Tove Søgaard, på tove(at)k-h.dk eller tlf. 30 66 40 84

Sundhedsfagligt netværk

Kristelig Handicapforenings sundhedsfaglige netværk består af ansatte og ledere fra foreningens bofællesskaber, som har sundhedsfaglige opgaver og ansvar. Netværket er en mulighed for at holde sin faglighed ved lige sammen med kolleger. På netværkssamlinger drøftes aktuelle emner med gensidig sparring og idéudveksles.

Har du spørgsmål eller idéer til næste samling i sundhedsfagligt netværk, kontakt da landsleder Tove Søgaard, på tove(at)k-h.dk eller tlf. 30 66 40 84

 

 

Forkyndelsesnetværk

Et forum/netværk, hvor vi kan inspirere hinanden til åndeligt fokus i vores arbejde. Hvor der kan idéudveksles, medbringes materiale til inspiration, opmuntre hinanden til at udvikle os sammen og på det enkelte hjem. At udvikle materiale til brug på KH- hjemmene, som både kan bruges i fællesskab og individuelt. Netværket mødes 2 gange årligt.

Har du spørgsmål eller idéer til næste samling i forkyndelsesnetværket, kontakt da event- og sekretariatskoordinator Hanne Sangill, på hanne(at)k-h.dk eller tlf. 23 74 01 38

Årsmøde

På Kristelig Handicapforenings generalforsamling/årsmøde, der hvert år afholdes i første kvartal, er for alle og ikke mindst ansatte i foreningens bofællesskaber hjerteligt velkomne.

Fra foreningens side er håbet, at den årlige generalforsamling/årsmøde må være den lejlighed, hvor alle de forskellige grupper i foreningen mødes – beboere, ansatte, pårørende og venner.

Der gøres hvert år meget ud af at finde en oplægsholder, som appellerer bredt og som således kan samle på tværs i foreningen.

Vel mødt!

 

Lederforum

Tre gange om året mødes Kristelig Handicapforenings landsleder og lederne fra vores bofællesskaber til Lederforum.

Første forum har ofte været i januar fra søndag aften til tirsdag middag/eftermiddag, det andet ligger som regel midt på året før sommerferien, og det sidste fredag inden Leder- og bestyrelseskonferencen i slutningen af året.

Lederforum er i 2023

  • Den 29. – 31. januar
  • Den 5. juni
  • Den 3. nov.