Årsberetninger og bilag fra de seneste 5 generalforsamlinger

2020

»Bestyrelsens beretning for 2019

»Referat fra generalforsamling 2020

»Regnskab for 2019

 

2019

»Bestyrelsens beretning for 2018

»Powerpoint-slides fra fremlæggelse af beretning 2019

»Referat fra generalforsamling 2019

»Regnskab for 2018

 

2018

»Bestyrelsens beretning for 2017

»Poverpoint-slides fra fremlæggelse af beretning 2018

»Referat fra generalforsamling 2018

»Regnskab for 2017

 

2017

»Bestyrelsens beretning for 2016

»Powerpoint-slides fra fremlæggelse af beretning 2017

»Referat fra generalforsamling 2017

»Regnskab for 2016

 

2016

»Bestyrelsens beretning for 2015

»Powerpoint-slides fra fremlæggelse af beretning 2016

»Referat fra generalforsamling 2016

»Regnskab for 2015

 

2015

»Bestyrelsens beretning for 2014

»Referat fra generalforsamling 2015

»Regnskab for 2014