Februar 2013

TEMA: Sorg, død og tab: Temaaftner har åbnet op

Af Rikke Thomassen

Der er blevet afholdt flere temaaftner for borgerne med fokus på emnerne sorg, død og tab – en aften med en psykolog og en aften hvor borgerne snakkede om “Min sidste vilje”.

Flere borgere har efter den aften med psykologen også kontaktet personalet og ønsket at snakke om deres sorg, død eller tab.

“En borger kom hen til mig og sagde, at hun havde sådan en klump inde i maven. Det viste sig, at hun havde mange, hun savnede. Hun mistede sin mormor for mange år siden. Hun havde mistet to katte – og måske var det endda den største sorg for hende,” siger Susanne Thude.

“Det betød meget for hende at få sat ord på de tab, hun havde oplevet, og vi fik skrevet ned alle dem, hun havde mistet. Vi fik sammen lavet en mindehylde i hendes lejlighed. Det var også for at gøre det tydeligt, at man skal have lov til at mindes. Vi købte to små figur-katte, som lignede de katte, hun havde haft, og vi købte også en plys-kat, som hun bruger at sidde med engang imellem.”

“Hun har fundet ud af, at hun har svært ved at være i den sorg, det er, at have mistet nogen, og hun er glad for mindehylden og har også selv dekoreret videre på den med lys og andre ting.”

Giver hinanden noget

Den anden temaaften handlede om “Min sidste vilje”, som er et materiale borgerne kan udfylde om deres egen begravelse.

“Der var en rigtig god stemning den aften, og vi oplevede, at de kan hente omsorg ikke kun fra medarbejderne men også fra hinanden,” siger Susanne Thude.

“For eksempel blev der blandt nogen af beboere en dialog om, hvad de gerne vil mindes for. Andre beboere kom så med forslag til, hvad denne beboer kunne mindes for – det giver så meget varme og kærlighed.”

“Flere af vores borgere plejer at ville overgå hinanden, men her gav de hinanden noget vigtig,” supplerer Helle Ohlsen.

Louisas mindehylde

Læs evt. også:

Udviklingshæmmede får hjælp til at bearbejde sorg

Niels Erik har udfyldt “Min sidste vilje”

Mette er glad for at bruge omsorgskassen til at tale om døden

Uddrag af guiden om sorg, død og tab

Sjælesorg – samtaler om “indersiden”