Kristelig Handicapforening ønsker at virke i krydsfeltet mellem tro og udviklingshandicap med det formål at støtte den enkeltes tro på Bibelens Gud og fællesskabet omkring Ham. Foreningens aktiviteter tager udgangspunkt i det kristne budskab og menneskesyn: At vi alle er elskede af en kærlig Gud og har uendelig værdi.

Kristelig Handicapforening vil indgå i dialog med kirke og samfund og bidrage til at sætte dagsordenen. Målet er ligeværdige fællesskaber i kirke og samfund.