KH’s værdigrundlag

Kristelig Handicapforenings værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn. Dette indebærer, at mennesket er skabt af Gud, og at menneskelivet er gudvillet og værdifuldt.

Ethvert menneske er værdifuldt og har – uanset handicap, udseende, race, religion – krav på værdighed og respekt. Vi ser mennesket som skabt til at leve i fællesskab og med ansvar over for andre mennesker og det øvrige skaberværk.

Som en konsekvens af det kristne livs- og menneskesyn ser vi mennesket som en helhed af ånd, sjæl og legeme. Det betyder, at arbejdet i Kristelig Handicapforening og i de bofællesskaber, som ønsker medlemskab af Kristelig Handicapforening vil være båret af en omsorg, som orienterer sig mod hele mennesket:

 • Vi må møde menneskets åndelige behov – hvilket vil sige, at vi må drøfte eksistentielle spørgsmål om livets mening etc.
 • Vi må møde menneskets sjælelige behov – hvilket vil sige, at vi må forholde os til følelserne og de mellemmenneskelige forhold
 • Vi må møde menneskets legemlige behov – hvilket vil sige, at vi må forholde os til kroppen og dens behov

Baseret på værdigrundlaget vil vi i foreningen og i de bofællesskaber, som ønsker medlemskab af foreningen arbejde på at:

På det åndelige område:

 • Arbejde med at udvikle en enkel, vedkommende og troværdig formidling af evangeliet
 • Udvikle gode rammer for kristent fællesskab
 • Udvise respekt for friheden til at tænke og tro anderledes

På det sociale område:

 • Skabe gode rammer for fællesskab og netværk mellem handicappede og mellem handicappedes familier
 • Arbejde politisk for at skabe de bedste vilkår for handicappede medborgere
 • Udvikle beboernes og de ansattes ansvarlighed for at fællesskabet fungerer
 • Tilstræbe at etablere et fællesskab, hvor der hersker en gensidig respekt for andres holdninger, og hvor forskelligheden bliver en styrke
 • Opretholde et højt fagligt niveau på det pædagogiske og diakonale område
 • Skabe trygge forhold således at dagligdagen er præget af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt

På det mellemmenneskelige område:

 • Møde handicappede med respekt og omsorg
 • Hjælpe beboerne til at få et sundt selvværd og realistisk selverkendelse
 • Hjælpe beboerne til at indgå i og skabe fællesskab
 • Skabe et godt arbejdsklima for medarbejdere – et arbejdsmiljø præget af høj faglighed samt gensidig tillid og respekt