Maj 2021

Fælles om at skabe trivsel

Trehuses nye leder, Jette Nørgaard Rosenkrantz, brænder for at lede og skabe hjem. Og så ville hun gerne bo på Trehuse, hvis hun var et menneske med særlige behov.

Af Christina Brorson

Jette Nørgaard Rosenkrantz

Trehuses nye leder Jette Nørgaard Rosenkrantz har fulgt bofællesskabet fra sidelinjen i flere år, og haft et godt øje til det. Derfor slog hun til, da hun så opslaget på en ny leder januar 2021.

”Faktisk havde jeg slet ikke forestillet mig at skifte job på daværende tidspunkt. Men det her ville jeg gerne, så jeg slog til,” fortæller Jette. Hun kommer fra en stilling som leder af Kirkens Korshærs varmestue og botilbud i Helsingør og var før da i seks år ansat som faglig leder hos Blå Kors i Humlebæk. Institutioner og botilbud fylder godt i Jettes CV, og det er ikke tilfældigt.

”Hidtil har jeg arbejdet med midlertidige botilbud – at være hjem for en tid. At Trehuse er et permanent hjem, giver ansættelsen et nyt og spændende perspektiv for mig – at være hjem for altid. Jeg glæder mig til at være medskaber af dét hjem og bygge videre på det værdifulde fundament, der er lagt – sammen med beboere, medarbejdere, pårørende og bestyrelse ud fra den tænkning, at vi er gensidigt afhængige af hinanden for at lykkes i hver sin opgaveløsning.
For mig har det altid været vigtigt at have en relation til de beboere, jeg har med at gøre. Derfor er den første tid særligt gået med at lære beboerne at kende – deres funktionsniveau og behov samt løbende at få mødt forældre og pårørende til en ”forårs-kop-kaffe”. Som ugerne går øges de administrative- og ledelsesmæssige opgaver. Jeg glæder mig til det hele”.

Eksempler fra hverdagen

Jette havde første arbejdsdag på Trehuse mandag d. 1. marts og er stadig i fuld gang med at lære alt det nye at kende. Hun har dog allerede dannet sig et godt indtryk af sin nye arbejdsplads, og på et personalemøde for nylig, indviede hun sine medarbejdere i det, hun havde set.

”Jeg nævnte enkelte eksempler på store og små ting af det jeg har være vidne til, som afspejler både dét at være hjem og have et fagligt fokus i hverdagen. Blandt andet har jeg været vidne til et overlap, hvor hver enkelt beboer blev drøftet på en måde, der satte den enkelte i omsorgsfuldt fokus. En opmærksom aftenvagt der tilbød en beboer, som ikke havde været til andagt, at bede og synge en sang inden sengetid, og en situation, hvor det tog Trehuses medarbejdere en halv time at iværksætte og effektuere alle procedurer omkring test, selvisolation, information mv., da en af beboernes arbejdspladser lukkede ned på grund af corona. Meget professionelt at være vidne til,” fortæller Jette Nørgaard Rosenkrantz.

Hun nævnte for Trehuses medarbejdere, at hun havde omtalt sin nye arbejdsplads for sin mand på denne måde:  ”Hvis jeg var et menneske med særlige behov, ville jeg gerne bo på Trehuse!”

”Dét vidner om, hvordan det daglige personale løfter og løser den fine opgave det er, at sætte beboeren i centrum og både at være- og skabe hjem og samtidig være en faglig fokuseret arbejdsplads. Jeg glæder mig til arbejdet og samarbejdet omkring Trehuse,” siger Jette.

 


Jette Nørgaard Rosenkrantz

  • 48 år
  • Gift og bosat i Ågerup v. Roskilde
  • Uddannet pædagog fra Holstebro Pædagogseminarium i 2001. Har derudover taget uddannelser i afhængighedsbehandling og kognitiv adfærds terapi og er eksamineret psykoterapeut.
  • Diplomuddannelse i ledelse i 2018
  • Har blandt andet været leder af Kirkens Korshærs varmestue og botilbud i Helsingør og faglig leder i Blå Kors i Humlebæk