Februar 2022

Vigtigt med både værksted og arbejdsplads

De allerfleste af Sydhjørnets beboere er ude af huset i løbet af ugen – på værksted eller arbejdsplads. Vil man fra det beskyttede værksted til en almindelig arbejdsplads, må man dog selv lægge en indsats, er leder, Knud Dideriksens erfaring.

Af Christina Brorson


TEMA: Det gør godt at gøre en forskel

Selvom man bor i et bofællesskab og er afhængig hjælp på nogle områder, giver det livsglæde og selvtillid at komme udenfor murene og yde sit bidrag i samfundet. Dette sætter KH bladet fokus på i dette nummer. Læs om Ruth og Jacob, der på hver sin måde nyder at komme ud og virke. Læs også erfaringerne fra KLAPjob, VENskaberne og Sydhjørnet med netop arbejdsglæde og følelsen af at være nødvendig (s. 5-8 og s. 13-15).

»Læs også “Jacob elsker sit arbejde”

»Læs også “Ruth er altid god en snak”

»Læs også “Forskellen på en pædagog og en arbejdsgiver”

»Læs også “Frivillige som giver meget og får meget”


Knud Dideriksen har ledet KH-bofællesskabet Sydhjørnet i Vamdrup siden oprettelsen i 2012. Foto: Christina Brorson

”Det er vigtigt at komme ud og bryde trummerummen. Alle vores beboere undtagen to, er afsted mindst to gange om ugen. De beskyttede værksteder i vores område har bestemt deres berettigelse. Fordelen ved at have en funktion på en ordinær arbejdsplads, er dog, at man her gør noget, som både er til gavn for en selv og andre”, siger Knud Dideriksen, leder af Bofællesskabet Sydhjørnet i Vamdrup, tilknyttet Kristelig Handicapforening.

 

“Det er vigtigt at komme ud og bryde trummerummen”

I Sydhjørnets 13 lejligheder bor mennesker med en hjerneskade eller en diagnose indenfor autismespektret – eller en lignende udviklingsforstyrrelse. Tre af beboerne har i øjeblikket deres gang på en ordinær arbejdsplads – blandt dem Jacob Nørtoft, som fortæller om sit arbejde på side XX i dette blad.

”Udover Jacob har vi en beboer, som lige siden Sydhjørnets opstart i 2012 har arbejdet i grisestald. På et tidspunkt ønskede at han at prøve en gård med køer i stedet, men vendte dog snart tilbage til grisene. En anden af beboerne på Sydhjørnet hjælper til i kirken, hvor han en gang om ugen hjælper med at sætte numre op og tørre alterbægre af. Desuden slår han græsset om sommeren,” fortæller Knud Dideriksen.

Hans erfaring er, at det går lettest med at finde arbejdspladser, hvis man selv gør en indsats.

”Hvis ønsket om en ordinær arbejdsplads er der, så må man selv ud og tage kontakt. I de lokale beskyttede værksteder er der masser af opgaver og nok at give sig til, men det med at få folk videre – ud af systemet, går bedst, hvis vi selv er inde over.”

 


Bofællesskabet Sydhjørnet

  • Ligger i Vamdrup – 15 km sydvest for Kolding
  • Oprettet i 2012
  • 13 lejligheder
  • Bofællesskabet henvender sig til voksne mennesker med en hjerneskade eller en diagnose inden for autismespektret – eller en lignende udviklingsforstyrrelse.
  • Tilknyttet Kristelig Handicapforening