November 2021

Weekend i ledelsens tegn

To ledelsesdage d. 5 og 6. november med masser af erfaringsudveksling blandt ledere og bestyrelser i Kristelig Handicapforening.

Fredag d. 5. november inviterede Kristelig Handicapforening til Lederforum – det faste forum, hvor bofællesskabernes ledere mødes tre gange årligt og får input og udveksler erfaringer. Denne gang var rammerne sat på Hotel Severin i Middelfart, og input kom fra cand.scient. adm. Emil Søberg Falster.

Han videregav de vigtigste pointer fra sin friske ph.d. -afhandling, der tager pulsen på danske handicapfamilier og hvordan de føler sig behandlet i deres kommuner. Status var ikke opløftende. Et flertal af de cirka 100 familier, som han havde interviewet i forbindelse med sin afhandling, havde oplevet, at deres problemer ikke blevet taget alvorligt, og at de skulle kæmpe uforholdsmæssigt meget for at få den hjælp, som de havde ret til.

“Nu ved vi, hvad nogle af de forældre, som kommer til os i forbindelse med deres barns udflytning, har i bagagen,” lød responsen fra samlingen af ledere.

Næste punkt på dagsordenen var udveksling af erfaringer under konceptet “Open Space”, hvor der først blev indsamlet relevante emner og dernæst skabt “debat-stationer”. Blandt emnerne var tilsyn, work life balance og personaleledelse.

Ledere og bestyrelser drøftede KH

Lørdag d. 6. november mødtes lederne og medlemmer af bofællesskabernes bestyrelser på Børkop Højskole til den årlige leder- og bestyrelseskonference, som de seneste to år har været covid-19-aflyst. Det var godt og tiltrængt med mulighed for igen at drøfte tanker om og ønsker til Kristelig Handicapforenings linje og videre kurs.

Landsleder, Tove Søgaard, og formand for Kristelig Handicapforening, Thomas Mikkelsen, understregede behovet for, efter to corona-aflyste leder- og bestyrelseskonferencer, at få snakket igennem. Og det blev der så… blandt andet om, hvordan der bedst arbejdes ud fra Kristelig Handicapforenings tre formål (se §2 i vedtægterne https://k-h.dk/om-kh/vedtaegter/) i 2021, og om hvordan skrabelodssalget kan vokse, eller om der samles ind på nye måder.

 

Lederforum fredag d.5. november:

 

Leder- og bestyrelseskonferende lørdag d.6. november: