juni 2020

Ulovligt: Provisionslønnede konsulenter

Ankestyrelsen er netop kommet med sin afgørelse i sagen om kommunernes brug af provisionslønnede konsulenter på handicapområdet. Formand, Thomas Mikkelsen, glæder sig over at afgørelser om ydelser og bopæl mv. nu igen ligger hos medarbejderne i den enkelte kommune.

Det er ulovligt, når kommuner på socialområdet hyrer private konsulenter til at tjekke konkrete sager og betaler dem med en vis procentdel af de besparelser, de finder.

Det er Ankestyrelsen kommet frem til efter at have gennemgået brugen af provisionslønnede konsulenter i 30 af landets kommuner. 24 af dem betalte konsulenterne efter modellen no-cure-no-pay. “Kuren” var de besparelser, som konsulenterne måtte finde, og som altså blev deres forudsætning for betaling overhovedet.

Ministeren: ”En helt forkert tilgang”

Netavisen Altinget tog hul på sagen med de provisionslønnede konsulenter i decembter 2019. Social- og indenrigsminister Astrid Krag kaldte metoden for “bekymrende” og “aggressiv” og bad Ankestyrelsen kigge sagen efter i sømmene. Nu er afgørelsen kommet: Praksis med provisionslønnede konsulenter er ikke lovlig.

I en netop udsendt pressemeddelelse siger ministeren, at “det var en helt forkert tilgang til for eksempel mennesker med handicap, og det er godt, at det bliver stoppet”. Hun glæder sig til, at der bliver rettet op rundt om i kommunerne “både bagudrettet og fremadrettet”.

Thomas Bjerg Mikkelsen: Kompetencer tilbage til kommunerne

Formand for Kristelig Handicapforening, Thomas Bjerg Mikkelsen har selv engageret sig i sagen og blandt andet henvendt sig personligt til social- og indenrigsministeren. Han er glad for Ankestyrelsens afgørelse:

“Praksis med provisionslønnede konsulenter var først og fremmest problematisk, fordi den undergravede den afgørende tillid mellem borger og sagsbehandler. Jeg er glad for, at der er blevet sat en endelig stopper for modellen, og at den enkelte kommune hermed opmuntres til at finde kompetencer i egne rækker – blandt medarbejdere der kender de borgere, hvis livskvalitet det handler om, når ydelser gives eller fratages. Eller bopælen skiftes. Det er meget vigtige beslutninger, som ikke kan lægges i hænderne på udefrakommende konsulenter, der lever af at finde besparelser.”

»Læs Ankestyrelsens udtalelse

»Læs pressemeddelelse fra Astrid Krag