August 2020

Tillid og respekt går begge veje

”Vi har brug for at bygge broer” skriver social- og indenrigsminister Astrid Krag i en mail til Kristelig Handicapforenings formand, Thomas Bjerg Mikkelsen. Han har de seneste måneder mailet hende Kristelig Handicapforenings syn på tingenes tilstand på handicapområdet.

Af Christina Brorson

”Jeg siger ikke, at Kristelig Handicapforenings indblanding var afgørende for ministerens håndtering af sagen, men det er tillidsvækkende, når hun signalerer lydhørhed og tilgængelighed på den måde, som det her er tilfældet,” understreger formand for Kristelig Handicapforening, Thomas Bjerg Mikkelsen.

På foreningens vegne rettede han straks henvendelse til social- og indenrigsminister Astrid Krag, da sagen om de provisionslønnede sparekonsulenter i kommunerne blev kendt i december 2019. Da Ankestyrelsens svar kom i juni, nemlig at no-cure-no-pay praksissen ikke er lovlig, sendte han en tak til ministeren.

”Hvis ikke Astrid Krag med det samme havde taget aktion på sagen, da den blev kendt, er det ikke sikkert, der var blevet sat en stopper for de provisionslønnede konsulenter. De var jo allerede blevet ret almindelige rundt om i kommunerne. Ministre er også mennesker, og tillid og respekt går to veje. Derfor fandt jeg det på sin plads, at Kristelig Handicapforening sendte en tak for rettidig indgriben fra hendes side,” forklarer Thomas Bjerg Mikkelsen, som fortsat har tænkt sig at forsyne ministerens mailboks med Kristelig Handicapforenings syn på sagerne.

Deler grundlæggende indstilling

”Mit indtryk er, at vi som forening deler den grundlæggende indstilling med ministeren – nemlig at hele området kun fungerer, hvis tilliden mellem borger og system opretholdes. Tilliden er afgørende,” siger Thomas Bjerg Mikkelsen. Han refererer til den seneste mail fra ministeren til Kristelig Handicapforening, hvor hun som svar på ”takkemailen” fra juni, blandt andet skriver:

”Den tillidskrise, der er på handicapområdet, får næring, når vi hører om sådanne sager (de provisionslønnede konsulenter red). Det er med til at grave grøfterne dybere mellem kommunerne på den ene side og mennesker med handicap og deres pårørende på den anden side. Det, vi har brug for, er at bygge broer”.

 Myndigheder og bofællesskaber fælles om opgaven

Denne indstilling giver grund til forsigtig optimisme, pointerer Thomas Bjerg Mikkelsen:

”Ministerens formuleringer giver mig håb om, at myndighederne langt om længe er ved at indse, at der er behov for beslutninger på handicapområdet, som kan skabe fornyet tillid mellem borgerne og myndighederne. Det har længe været en kendt sag, at retssikkerheden for mennesker med handicap mildest talt halter. Senest viste en rapport fra Advokatrådet, at Ankestyrelsen på nogle områder hjemviser 70 procent af de kommunale beslutninger, som borgere klager over. Regeringens igangværende undersøgelse af hele området må for mig at se resultere i grundlæggende ændringer, hvis borgere med handicap skal kunne føle sig trygge i fremtiden”.

”Men det er lige så vigtigt for mig at understrege, at også her går tillid og respekt begge veje. Vi som udbydere af ydelser, der betales med fællesskabets midler, må være yderst nøjeregnende og skære ned, når muligheden byder sig. Vi skal kræve beboernes ret, men vi skal også lede efter tilstande, der bedres, måder at effektivisere på, og måske en gang imellem nøjes med det næstbedste. I den sammenhæng kan jeg heldigvis stå 100 procent på mål for bofællesskaberne tilknyttet Kristelig Handicapforening: Her insisteres  altid på kommunerne som medspillere – så længe det overhovedet giver mening.”