Maj 2019

Tegn understreger det talte

Lad hænderne hjælpe munden, når der kommunikeres – så kan flere være med. Sådan lød budskabet, da Kristelig Handicapforening i foråret 2018 satte tegnstøttet kommunikation på dagsordenen.

Af Christina Brorson

Torsdag den. 11. april lagde Kristelig Handicapforening lokaler til et kursus arrangeret af sognepræst Jonas Dean Weisenberg, som er medlem af netværket for folkekirkens arbejde med mennesker med særlige behov. Kursets målgruppe var netværkets andre medlemmer, men landskontorets medarbejdere deltog også.

Tegnstøttet kommunikation (eller den mere enkle udgave: Tegn til tale) er en udbygning af den løbende visuelle tolkning af det talte ord, som vi alle praktiserer med mimik og gestik. At støtte sine talte ord med tegn virker særlig godt i kommunikationen med udviklingshæmmede eller demente. Men det kan bruges til alle, der gerne vil forstå med både øjne og ører, forklarede underviser, Mette Gautier, der er uddannet tegnsprogstolk og teolog.

Mette Gautier er uddannet tegnsprogstolk og teolog.

For at skærpe den formidlingsmæssige gevinst er det nødvendigt at benytte tegn og ikke blot fagter, understregede hun:

”Fagter er betydningsløse bevægelser. Tegn er bevægelser med en betydning, som understøtter det talte eller sungne ord og dermed virker som en kognitiv hjælp. Derfor må tegn altid være velovervejede.”

Find selv på

I systemet ”Tegn til Tale” findes en samling faste tegn, som kan understøtte dialogen om dagligdags emner. Når det gælder forkyndelse og tro, er der derimod slet ikke opfundet tegn for alt. Derfor må præster og andre forkyndere være kreative, når der skal produceres tegn til eksempelvis en salme eller en bibeltekst, forklarede Mette Gautier.

Hun sendte kursets deltagere ud for at sætte tegn til et par salmer – en udfordring, der satte gang i overvejelserne: Hvor går grænsen mellem skuespil og tegngivning? Hvor mange tegn kan puttes ind på én verslinje? Kan dem på bagerste række se de små tegn med fingrene?

En motiverende dag

En dag med koncentreret fokus på tegnstøttet kommunikation kombineret med opmuntringen til at bruge tegnene – både de faste og selvopfundne, virkede motiverende, syntes Lars Morthorst Christiansen, der er sognepræst i Vindum Sogn, hvor han arbejder med specialundervisning af konfirmander. Han følte sig efter kurset bedre klædt på til at springe ud i den nye måde at ”tale” på.

”Jeg havde lidt kendskab til den tegnstøttede kommunikation, men manglede det sidste skub. Dagen i dag har givet mig frimodighed til at gå i gang med at bruge tegn i min undervisning. Jeg tror, det bliver et værdifuldt værktøj,” lød vurderingen fra inklusionspræsten.