Ønsker du input fra Kristelig Handicapforening til et møde i din forening / missionshus, kommer vi meget gerne med et kortere eller længere oplæg.

 

Kontakt landskontoret på tlf. nr. 87 41 01 38 eller info(at)k-h.dk eller tag direkte kontakt til en fra nedenstående talerliste.

 

 

 

  • Tove Søgaard (landsleder i Kristelig Handicapforening) / tlf. 30 66 40 84 / tove (at)k-h.dk.                                                                                                  Jeg holder gerne hele aftenener med fortælling om diakoni og diakoniens konsekvenser for kirke og menigheder. Menigheder vil gerne være ligeværdige fællesskaber. Men dette er samtidig en stor udfordring at leve op til – derfor dilemmaer og perspektiver på dette –  også set i forhold til det danske samfunds idealer.Jeg kommer også gerne med oplæg udelukkende om Kristelig Handicapforening.

 

  • Thomas Bjerg Mikkelsen (formand for Kristelig Handicapforening) / tlf. 60 10 78 80 / tbm(at)teologi.dk.                                                                                                                                                                  Der kan ske meget med os, når vi tør lade os udfordre af mennesker med udviklingshandicap. De tvinger os på deres egen måde til at sætte tempoet ned og reflektere over de mere grundlæggende sider af livet. De bekræfter menneskeværdet og minder os om, at sand menneskelig åndelighed ikke bare kan være en intellektuel dannelse. Åndelig dannelse involverer hele mennesket – krop, sind og hjerte – og ord er ofte det mindst påkrævende. Hvordan taler bibelen om menneskets værdi? Hvordan ser samfundet på mennesker med udviklingshandicap? Hvornår er man handicappet? Hvordan forholder kirken sig til det uperfekte? Hvordan kan svaghed blive kirkens styrke? Hvordan bliver Kristus forbillede for vores ”deforme” liv?

 

  • Mogens Stig Nielsen (medlem af bestyrelsen for Kristelig Handicapforening og tidligere leder på bofællesskabet Østbækhjemmet) / tlf. 29 92 35 35 / mogensstignielsen(at)gmail.com

 

  • Karsten Sørensen (medlem af bestyrelserne for Kristelig Handicapforening og bofællesskabet Ganerbo) /  tlf. 23 93 84 06 / boel17(at)live.dk.                                                                                                                 Jeg har i det meste af mit arbejdsliv beskæftiget mig med mennesker, og når jeg holder oplæg vil det typisk tage udgangspunkt i forholdet mellem den perfekte Gud og det uperfekte menneske. Ligeledes holder jeg af at problematisere vores selvcentrerede tid, og hvad den gør ved os. Efter en eventuel kaffepause, eller hvornår det passer, fortæller jeg meget gerne om Kristelig Handicapforening. 

 

  • Vagn Bodilsen (formand for Kernehusets bestyrelse) / tlf. 86684441 / bodilsen(at)bknet.dk.                                                                                                                             Jeg fortæller under overskriften “Et særligt liv” – en tankevækkende overskrift, for hvem har et særligt liv?  Det gælder jo os alle! Vi har et særligt liv at tage vare på, fordi livet grundlæggende er givet os af Gud. Givet os for at vi skal leve livet – ikke for os selv men i fællesskab med andre og til gavn og glæde for andre. I anden omgang tænker jeg naturligvis på beboerne på Kristelig Handicapforenings bofællesskaber – to perspektiver er væsentlige at fastholde.

 

  • Bjarne Ingemansen (medlem af bestyrelsen for Kristelig Handicapforening og bofællesskabet Sydhjørnet) / tlf. 26880407 / ab.ing@mail.tele.dk.                                                                                                       Jeg er gift med Anette, har 4 voksne drenge, hvoraf den ældste har et autisme-handicap. Jeg arbejder til hverdag som jurist. Jeg vil gerne ved et eftermøde, kirkefrokost eller lignende fortælle kort om Kristelig Handicapforening, samt gerne også om at være en familie med handicap og om oprettelsen af bofællesskabet Sydhjørnet i Vamdrup. Jeg forudsætter, at jeg må agitere for salg af lodsedler til fordel for Kristelig Handicapforening og sælge, hvis arrangementet er i salgsperioden. Jeg kan også bidrage med forkyndelse/undervisning som hovedelement ved et møde og så have et indlæg om Kristelig Handicapforening derforuden. Forkyndelsen kunne være under overskriften “Guds Ords betydning for kristentroen, hvad skal der til for at tro” eller lignende. Af mere undervisende karakter har jeg emnet: “Er kristendommen lovløs?”

 

  • Ulla Andersen (medlem af bestyrelsen for Kristelig Handicapforening og leder af bofællesskabet Trehuse) / tlf. 28 91 08 78 / uea(at)trehuse.dk.                                                                                                                               Jeg er leder af Bofællesskabet TreHusE og har arbejdet med udsatte borgere gennem mange år af mit arbejdsliv. Jeg har et indgående kendskab til Kristelig Handicapforening, hvor jeg har siddet i hovedbestyrelsen i flere år, og handicapområdet i det hele taget. I mit oplæg fortæller jeg om Kristelig Handicapforening – menneskesyn og samfund, om hvordan vi agerer i og med værdierne. Jeg fortæller også om dilemmaer i for hold til handicap, om at være pårørende og derfor på overarbejde, om hvordan man passer på sig selv i den rolle. 

 

  • Knud Dideriksen (leder af bofællesskabet Sydhjørnet) / tlf. 28552411 / knud@sydhjornet.dk.                                                                                                         Jeg er gift med Karin og har fire voksne børn. Jeg er leder af bofællesskabet Sydhjørnet i Vamdrup og har et langt liv bag mig, hvor jeg har arbejdet med teenagere og nu mennesker med et udviklinghandicap. Desuden er jeg fritidsforkynder i Indre Mission. Når jeg holder oplæg, har jeg forskellige forkyndende temaer, men fortæller også gerne om livet i et af Kristelig Handicapforenings bofællesskaber. Når jeg fortæller om Kristelig Handicapforening, har jeg ofte et beboere med til hjælp.