Ønsker du input fra Kristelig Handicapforening til et møde i din forening / missionshus, kommer vi meget gerne med et kortere eller længere oplæg.

»Se mødekalender her (eller nederst på siden)

Kontakt landskontoret på tlf. nr. 87 41 01 38 eller info(at)k-h.dk eller tag direkte kontakt til en fra nedenstående talerliste.

 

 

 

  • Tove Søgaard (landsleder i Kristelig Handicapforening) / tlf. 30 66 40 84 / tove (at)k-h.dk.                                                                                                  Jeg holder gerne hele aftenener med fortælling om diakoni og diakoniens konsekvenser for kirke og menigheder. Menigheder vil gerne være ligeværdige fællesskaber. Men dette er samtidig en stor udfordring at leve op til – derfor dilemmaer og perspektiver på dette –  også set i forhold til det danske samfunds idealer.Jeg kommer også gerne med oplæg udelukkende om Kristelig Handicapforening.

 

  • Thomas Bjerg Mikkelsen (formand for Kristelig Handicapforening) / tlf. 60 10 78 80 / tbm(at)teologi.dk.                                                                                                                                                                  Der kan ske meget med os, når vi tør lade os udfordre af mennesker med udviklingshandicap. De tvinger os på deres egen måde til at sætte tempoet ned og reflektere over de mere grundlæggende sider af livet. De bekræfter menneskeværdet og minder os om, at sand menneskelig åndelighed ikke bare kan være en intellektuel dannelse. Åndelig dannelse involverer hele mennesket – krop, sind og hjerte – og ord er ofte det mindst påkrævende. Hvordan taler bibelen om menneskets værdi? Hvordan ser samfundet på mennesker med udviklingshandicap? Hvornår er man handicappet? Hvordan forholder kirken sig til det uperfekte? Hvordan kan svaghed blive kirkens styrke? Hvordan bliver Kristus forbillede for vores ”deforme” liv?

 

  • Mogens Stig Nielsen (medlem af bestyrelsen for Solglimt og tidligere leder af bofællesskabet Østbækhjemmet) / tlf. 29 92 35 35 / mogensstignielsen(at)gmail.com

 

  • Karsten Sørensen (medlem af bestyrelserne for Kristelig Handicapforening og bofællesskabet Ganerbo) /  tlf. 23 93 84 06 / boel17(at)live.dk.                                                                                                                 Jeg har i det meste af mit arbejdsliv beskæftiget mig med mennesker, og når jeg holder oplæg vil det typisk tage udgangspunkt i forholdet mellem den perfekte Gud og det uperfekte menneske. Ligeledes holder jeg af at problematisere vores selvcentrerede tid, og hvad den gør ved os. Efter en eventuel kaffepause, eller hvornår det passer, fortæller jeg meget gerne om Kristelig Handicapforening. 

 

  • Vagn Bodilsen (formand for Kernehusets bestyrelse) / tlf. 86684441 / bodilsen(at)bknet.dk.                                                                                                                             Jeg fortæller under overskriften “Et særligt liv” – en tankevækkende overskrift, for hvem har et særligt liv?  Det gælder jo os alle! Vi har et særligt liv at tage vare på, fordi livet grundlæggende er givet os af Gud. Givet os for at vi skal leve livet – ikke for os selv men i fællesskab med andre og til gavn og glæde for andre. I anden omgang tænker jeg naturligvis på beboerne på Kristelig Handicapforenings bofællesskaber – to perspektiver er væsentlige at fastholde.

 

  • Bjarne Ingemansen (medlem af bestyrelsen for Kristelig Handicapforening og bofællesskabet Sydhjørnet) / tlf. 26880407 / ab.ing@mail.tele.dk.                                                                                                       Jeg er gift med Anette, har 4 voksne drenge, hvoraf den ældste har et autisme-handicap. Jeg arbejder til hverdag som jurist. Jeg vil gerne ved et eftermøde, kirkefrokost eller lignende fortælle kort om Kristelig Handicapforening, samt gerne også om at være en familie med handicap og om oprettelsen af bofællesskabet Sydhjørnet i Vamdrup. Jeg forudsætter, at jeg må agitere for salg af lodsedler til fordel for Kristelig Handicapforening og sælge, hvis arrangementet er i salgsperioden. Jeg kan også bidrage med forkyndelse/undervisning som hovedelement ved et møde og så have et indlæg om Kristelig Handicapforening derforuden. Forkyndelsen kunne være under overskriften “Guds Ords betydning for kristentroen, hvad skal der til for at tro” eller lignende. Af mere undervisende karakter har jeg emnet: “Er kristendommen lovløs?”

 

 

  • Knud Dideriksen (leder af bofællesskabet Sydhjørnet) / tlf. 28552411 / knud@sydhjornet.dk.                                                                                                         Jeg er gift med Karin og har fire voksne børn. Jeg er leder af bofællesskabet Sydhjørnet i Vamdrup og har et langt liv bag mig, hvor jeg har arbejdet med teenagere og nu mennesker med et udviklinghandicap. Desuden er jeg fritidsforkynder i Indre Mission. Når jeg holder oplæg, har jeg forskellige forkyndende temaer, men fortæller også gerne om livet i et af Kristelig Handicapforenings bofællesskaber. Når jeg fortæller om Kristelig Handicapforening, har jeg ofte et par beboere med til hjælp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mød Kristelig Handicapforening til et møde i kirke eller missionshus

Hvornår Hvor Hvem
2021
d. 9. oktober 10-12 og 12-14 (demokrati-dag) Skanderborg Bibliotek/ Kulturhus, Parkvej 10 B – 8660 Skanderborg Mogens Stig Nielsen
d. 13. oktober, 19.30 Gundesbøl Missionshus, Barslundvej 17, 6880 Tarm Knud Dideriksen
d. 28. oktober Møllevangskirken, Møllevangs Allé 47-49,
8210 Aarhus V.
Tove Søgaard
d. 30. oktober (heldags-seminar om diakoni) Varde Missionshus, Nørrevold 15, 6800 Varde Tove Søgaard
d. 17. november, 19.00 Ølgod Missionshus, Vestergade 11, 6870 Ølgod Knud Dideriksen
d. 2. december, 19.30 Timring Missionshus, Møltrupvej 46, 7480 Vildbjerg Knud Dideriksen
2022
d. 26. januar Bramming Missionshus, Skolegade 23, 6740 Bramming. Tove Søgaard
d. 27. januar, 19.15 Horsens Missionshus, Klaks Møllevej 13, 8700 Horsens Knud Dideriksen
d. 8. februar, kl.9.30 Ringkøbing Missionshus, Brogaardsvej 4, 6950 Ringkøbing. Tove Søgaard
d. 23. februar, kl. 19.00 Esbjerg Missionshus, Kirkegade 25, 6700 Esbjerg Knud Dideriksen
d. 2. marts, 14.30 Timring Missionshus, Møltrupvej 46
7480 Vildbjerg.
Tove Søgaard
d. 23. marts, 19.30 Lindved Missionshus, Gl. Landevej 67, 7100 Vejle Knud Dideriksen
d. 6. april, 19.30 Snejbjerg Menighedshus, Sydgaden 22, 7400 Herning Knud Dideriksen
d. 27. april, 19.30 Tønder Missionshus, Dragonvej 14, 6270 Tønder Knud Dideriksen
d. 29. april, kl.19.00 Stjær/Galten missionshus (Bethesda), Østerbro 6, Stjær, 8464 Galten. Tove Søgaard
d. 11. maj, 19.30 Bramming Missionshus, Skolegade 23, 6740 Bramming Knud Dideriksen
d. 31. august Farsø Missionshus, Søndergade 22, 9640 Farsø. Tove Søgaard
d. 8 juni, 19.30 Lunderskov Missionshus, Kobbelvænget 5, 6640 Lunderskov Knud Dideriksen
d.24. august, 19.00 Arken, Børkop IM, Peder Breths Vej 3, 7080 Børkop Knud Dideriksen
d. 28. september, 19.30 Give Missionshus, Fredensgade 6, 7323 Give Knud Dideriksen
d. 3. oktober, kl. 19.30 Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21, Billund, 7190 Knud Dideriksen
d. 24. november, 19.00
Vorbasse Missionshus, Kirkegade 15, 6623 Vorbasse
Knud Dideriksen
2023
d. 10. januar Odense Missionshus, Ryttergade 3 5000 Odense C Knud Dideriksen
d. 2. februar Vorgod Missionshus, Bardevej 6, 6920 Videbæk Knud Dideriksen
d. 15. marts Lystrup Missionshus, Ellebrinken 75, 8520 Lystrup Knud Dideriksen