maj 2021

Spektrum med flere dimensioner

Den ene kan ikke holde øjenkontakt, men har uddannelse, kæreste og job. Den anden virker sød og social, men vælter ved den mindste smule stress. Hvem er mest autistisk? Louise Egelund Jensen er fortaler for det cirkulære autismespektrum.

»Læs også “Louise lever godt med sin autisme”

»Læs også “Sørg for at få gipsen af”

Af Christina Brorson

Autisme skal måles på andet og mere end, hvor tæt man er på det “normale”/neurotypiske, argumenterer Louise Egelund Jensen for.

I Danmark er omkring 160.000 mennesker – svarende til 2,8 procent af befolkningen – diagnosticerede med en forstyrrelse indenfor autismespektret**. Men hvordan skal spektret forstås? Og i hvilken ende er det bedst at ligge? Louise Egelund Jensen er fortaler for et cirkulært spektrum, snarere end et lineært. Med et cirkulært spektrum bliver den enkeltes autismeprofil en stjerne med større eller mindre ”takker” indenfor de enkelte områder, hvor man som autist kan være anderledes end gennemsnittet.

”Det lineære spektrum bliver ofte brugt til at karakterisere mennesker med autisme udefra. Hvis man virker ”normal” for det neurotypiske blik, bliver man puttet i den lette ende. Det gør jeg og andre med Aspergers ofte. Men jeg oplever ikke min autisme som let, tværtimod. En profil i det cirkulære spektrum derimod tager højde for andet og mere end, hvor normal jeg virker udefra og tegner derfor et mere sandt billede, synes jeg,” forklarer Louise Egelund Jensen.

Som eksempel på to profiler, der ville have ligget i hver sin ende på en lineær skala, men som i det cirkulære vil danne to forskellige, men cirka lige store stjerner, nævner Louise en af sine gode veninder, Sofie, som har infantil autisme.

”Vi har et nært forhold, og jeg kalder hende min låne-søster. Hun er knuselskelig, men jeg må også godt sige, at hun er sær. For hun afviger noget fra normalen, når det gælder sociale evner og virker ”autistisk”. På en lineær skala ville hun derfor blive placeret ”dårligere” end mig og umiddelbart have lettere ved at få støtte. Men når det gælder mindre synlige områder som sanseforstyrrelser og stressfølsomhed har jeg langt større problemer end Sofie, der både har en gymnasial uddannelse, en kæreste og en ordinær læreplads. Jeg er mere støttekrævende end Sofie, men det ser man først, hvis man tegner en profil i det cirkulære spektrum, hvor alle de områder, man som autist kan have forstyrrelser indenfor, vurderes.

**Kilde: autismeforening.dk