November 2020

Specialpræst med vilje

Da Jakob Damm Knudsen for seks år siden fik ansvaret for specialkonfirmander og -gudstjenester i Gl. Haderslev Kirke var området nyt for ham. I dag ved han noget om praktisk forkyndelse og smittende taknemlighed, og han brænder for en gruppe mennesker, som mange steder befinder sig i udkanten af menigheden.

Af Christina Brorson

Jakob Damm Knudsen er sognepræst i Gl. Haderslev Kirke med ansvar for specialgudstjenester og specialkonfirmander. Han underviser på Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter (fkuv) i Løgumkloster på den korte specialuddannelse til præster, der underviser børn og unge med særlige behov.

Da sognepræst Jakob Damm Knudsen i 2014 havnede i Haderslev, var det mest fordi hans kone, Annie, arbejdede her – dengang som byggesagsbehandler ved Haderslev Kommune. Jobbet som kirkebogsførende præst i Gl. Haderslev Kirke til Jakob, gjorde, at familien blev samlet ét sted. At jobbeskrivelsen så indeholdt både specialkonfirmander og fem årlige special-gudstjenester tog han med i købet.

”Jeg havde ingen erfaring med mennesker med udviklingshandicap – hverken arbejdsmæssigt eller privat, så den del af jobbet var helt ny. Men jeg kan godt lide nyt. For at blive klogere tog jeg i praktik hos en kollega, som underviste specialkonfirmander. Det var spændende, syntes jeg,” fortæller Jakob.

“Vi husker alle med kroppen, ikke mindst mennesker med udviklingshandicap. Derfor prøver jeg altid at lægge konkrete handlinger og genstande ind i undervisning og forkyndelse”

I dag, seks år efter, opfatter han ikke ”specialdelen” som mindre spændende, tværtimod. Læren er, at når det handler om mennesker med udviklingshandicap, gælder det om at gøre forkyndelsen konkret, holde fast i rammer og struktur og, sidst men ikke mindst, at have hjertet med.

 

Øve i stedet for at instruere

”Gøre-dimensionen” er vigtig, når det gælder formidling til mennesker med udviklingshandicap,” understreger Jakob Damm Knudsen.

”Vi husker alle med kroppen, ikke mindst mennesker med udviklingshandicap. Derfor prøver jeg altid at lægge konkrete handlinger og genstande ind i undervisning og forkyndelse. Vi bevæger os rundt i kirken, sætter os ned på et tæppe, åbner en skattekiste og ”gør” i det hele taget meget,” fortæller han.

At det er klogt at spare på ordene og i stedet sætte kroppen i gang, blev han på at tidspunkt gjort særligt tydeligt opmærksom på.

”En pædagog, som fulgte en af mine konfirmander, fortalte mig, at jeg med mine udførlige beskrivelser af, hvordan selve konfirmationen skulle forløbe, nær havde skræmt konfirmanden fra at deltage på den store dag. Jeg gjorde det i den bedste mening, for at forberede holdet så grundigt, at der ikke kom nogen overraskelser. Men alle instruktionerne var blevet for meget for den pågældende, der var bange for ikke kunne huske det hele. I stedet for at tale om konfirmationen begyndte jeg derfor at øve den med konfirmanderne, ved at vi fysisk gjorde præcis det, som skulle gøres på dagen: gå sammen fra våbenhuset ind i kirkeskibet, stille sig ved hver sin stol, sætte sig, rejse sig og så videre. Det gjorde dem mere trygge end forklaringer med ord,” fortæller Jakob.

 

Tegn til prædikenen

Han understreger, at det er uundgåeligt at lave fejl. Dem må man lære af – korrigere, justere og tilegne sig nyt. Det sidste fik han selv mulighed for, da et medlem af menigheden foreslog ham at bruge ”tegn til tale” i sine prædikener.

”Jeg havde taget et éndags-kursus i tegn til tale uden at få styr på det. Nu tilbød hun at læse mine prædikener igennem og sætte håndtegn til. Herefter lærte jeg så tegnene og fandt ud af, at det, udover at gøre pointerne mere synlige, fik mig til at prædike mere konkret. I nogle tilfælde tvang det mig faktisk til at tage teologisk stilling til nogle ting, som jeg ellers kunne have formuleret mig ud af. Når vi for eksempel siger, at Jesus er den gode hyrde, der ”beskytter” os – kræver det så en defensiv eller aggressiv håndbevægelse?” spørger Jakob med et smil.

 

Akkurat som sidste gang

Fleksibilitet og lærevillighed er vigtige dyder for den præst, som har at gøre med mennesker med udviklingshandicap. Men det er lige så vigtigt at holde fast i, at for brugerne er målet genkendelighed og fast struktur. Det bliver Jakob Damm Knudsen mindet om i sit arbejde med de fem årlige specialgudstjenester for mennesker med særlige behov.

”Jeg leder både det lille kor og arbejdsgruppen, som planlægger gudstjenesterne.  I både kor og arbejdsgruppe er der mennesker med udviklingshandicap, og deres vilje til forandring kan ligge på et meget lille sted. Alt skal helst være, som det plejer. Et par nye numre på salmelisten er vist alt, hvad det indtil videre er lykkedes mig at få indført,” smiler Jakob.

Arbejdsgruppen lægger også stor vægt på hygge og fællesskab – meget gerne akkurat ligesom sidste gang:

”Jeg ved ikke helt, hvad der vigtigst: Specialgudstjenesterne eller hyggen bagefter. Vi slutter altid af med at spise sammen. Det er helt fast. Ligesom postludiet, der altid indeholder melodien til omkvædet i ”Svantes lykkelige dag”: ”Om lidt er kaffen klar”. Så er tonen ligesom slået an,” griner Jakob.

Til de to populære høstgudstjenester, som netop har været afholdt, står menuen på tarteletter, tilføjer han. Altid tarteletter.

 

Åndelighed og umiddelbarhed

Det store fokus på fysisk aktivitet i forkyndelsen, og glæden ved hyggen, fællesskabet og den gode mad kan lyde meget lidt åndelig, ved Jakob Damm Knudsen. Men åndelighed er mange ting, påpeger han.

”Mit ønske er at formidle Gud som en kærlig far. I den sammenhæng har oplevelsen af kirken som et dejligt sted at være og glæden ved sangen og fællesskabet en værdi i sig selv. I sidste ende handler det jo om at give Helligånden rum til at arbejde.”

“Det gør noget ved én at være sammen med mennesker med udviklingshandicap. Deres glæde, umiddelbarhed og taknemlighed smitter”

Selv oplever Jakob også, at der bliver arbejdet med ham.

”Det gør noget ved én at være sammen med mennesker med udviklingshandicap. Deres glæde, umiddelbarhed og taknemlighed smitter. Jeg går altid glad hjem, og mange af dem har jeg fået gode relationer til. Jeg bliver inviteret til deres fødselsdage, og de skal da også med, når jeg om kort tid runder de 40,” oplyser Jakob med et smil.

 

Opmuntrer til opprioritering

De seneste tre år har Jakob Damm Knudsen været gæsteunderviser på Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter (fkuv) i Løgumkloster på den korte specialuddannelse til præster, der underviser børn og unge med særlige behov. Området er blevet en hjertesag for ham.

”Det er ikke et felt, som har speciel høj status. Men jeg opmuntrer kursisterne til at opprioritere det, og sørge for at det kommer til at indgå med afsatte timer i deres jobbeskrivelse. På den måde bliver det tydeligt, at mennesker med særlige behov også er en del af menigheden og har krav på målrettede aktiviteter.”

I Haderslev arbejder Jakob selv stille og roligt på sagen.

”De seneste år har jeg arbejdet på, at kirken skal tilbyde specialundervisning for minikonfirmander. I samarbejde med skolelederne på tre specialskoler i kommunen er det lykkedes at lægge undervisningen som en del af skoletiden. Sidste år havde vi fire undervisningsgange,” fortæller han.

Et andet indsatsområde er inklusion.

”Jeg kunne ønske, at kirkegængerne til de fem årlige specialgudstjenester i højere grad blev en del af den store menighed. Derfor har vi et par gange inviteret mennesker med og uden udviklingshandicap til gudstjeneste sammen. Formen og annonceringen prøver vi os lidt frem med, men overordnet bliver de taget godt imod. Til den store frivilligfest inviterer vi selvfølgelig alle menighedens frivillige – også dem med udviklingshandicap”.

 


 

Jakob Damm Knudsen

Der er liv i præsteboligen, hvor der ud over Jakob Damm Knudsen og hans kone Annie, bor deres fire børn i alderen 11 til 5 år.
  • Født i 1981
  • Opvokset i Bedsted (Sønderjylland)
  • Teolog fra Aarhus Universitet i 2009
  • 2010 – 2014 sognepræst i Erritsø ved Fredericia
  • 2014 – sognepræst ved Gl. Haderslev Kirke
  • Gift med Annie, som er bygningsingeniør. Sammen har de Merle (11), Asger (10), Theodor (7) og Vilde (5)
  • Se Jakob i videoen ”Gunnars gudstjeneste” på YouTube.