juni 2022

Spændende nyt fra Storkøbenhavn

Der er spændende nyt fra arbejdet omkring Bofællesskabet Storkøbenhavn. I sit nyhedsbrev til interessegruppen d.24. juni skriver bestyrelsen:

Der er et stykke vej igen, men vi er fantastisk glade for at kunne fortælle, at vi i omkring et halvt års tid har haft en tæt dialog med Taastrup Menighedshus, som ejer den centralt beliggende ejendom på Solsortevej 1 i Taastrup. (…)

Taastrup Menighedshus har først og fremmest stor sympati for vores projekt og dets kristne værdigrundlag. Menighedshuset har også den tanke, at det i fremtiden ikke er afgørende, om de selv ejer huset, da den nuværende udnyttelsesgrad ikke er stor. Derimod har menighedshuset et stort ønske om fortsat at kunne opretholde et mødested på samme adresse uden selv at stå som ejer af ejendommen. Derfor samarbejder vi om en løsning, hvor vi – som selvejende institution på nærmere aftalte vilkår – erhverver ejendommen på Solsortevej med tilhørende grund på ca. 2.700 kvm.

(…) En række aftaler skal falde på plads, og mange arbejdsopgaver skal løses, før vi med sikkerhed kan sige, at vi for alvor kan gå i gang med at bygge. Men vi tror på det.

Som landet ligger lige nu, arbejdes der på, at:

• der bliver indgået en samarbejdsaftale mellem os og Taastrup Menighedshus, der blandt andet indebærer, at menighedshuset på nogle givne vilkår vil få brugsretten til særskilte lokaler, der kan anvendes af både menighedshuset og bofællesskabet
• vi i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune udarbejder en ny lokalplan for området, der giver mulighed for, at vi kan få tilladelse til at opføre et bofællesskab baseret på skitser og oplæg fra bofællesskabets bestyrelse og vores bygherrerådgiver.

(…) De første beboere forventes at kunne flytte ind ultimo 2024/primo 2025. (…)

Vi intensiverer nu arbejdet med det overordnede byggeprojekt, finansieringen af projektet og den nødvendige certificering. Ligeledes har vi fokus på, hvordan vi folder visionerne ud i relation til selve byggeriet, de enkelte boliger, fællesarealerne, bofællesskabets faciliteter mv.

(…) Derfor vil vi efter sommerferien invitere til et informationsmøde om de nye perspektiver og om projektet som helhed. Det hører I nærmere om.

De bedste hilsner

Bestyrelsen for Bofællesskabet Storkøbenhavn
Kjeld Pedersen og Henrik Hansen

»Læs mere om det kommende “Bofællesskabet Storkøbenhavn