September 2020

Samuel skaber bibelfortællinger i Lego

Alle kan udfolde sig kreativt – og få stor glæde ud af det. På bofællesskabet Solglimt arbejder pædagog Irma Brondbjerg målrettet på at se og udvikle den enkeltes skabertrang. For Samuel Sørensen betød det, at der kom ramme og retning på hans projekt med lego-figurer og bibelfortællinger.

 Af Christina Brorson

Samuel Sørensen nyder at fortælle bibelhistorie med Lego-figurer. Han har fundet inspiration i ”The Brick Bible”, som fortæller hele Bibelen med Lego-billeder. Foto: Christina Brorson.

Da coronakrisen satte ind, blev der masser af tid hjemme på Solglimt for Samuel Sørensen, og pædagog på stedet, Irma Brondbjerg, benyttede lejligheden til at opjustere på den kreative front. Noget så enkelt som papkasser har været med til at sætte rammen om de legofortællinger, som Samuel arbejder med.

”Samuel har i længere tid været optaget af bøgerne i serien ”The Brick Bible” – bøger der med billeder af legofigurer formidler de bibelske fortællinger på en vældig illustrativ måde. Han har selv en hel del legofigurer, som han stiller op og tager billeder af. Jeg foreslog at bruge en kasse som ramme om den enkelte scene. På den måde skabes et afgrænset rum, som gør det lettere at mestre situationen kreativt,” fortæller Irma Brondbjerg.

 

Dramatik og missionslyst

KH bladet besøger Solglimt en lun sommeraften, hvor corona-indgangsforbuddet ikke gør så meget. Samuel tager gerne sine lego-figurer med udenfor, viser dem frem og fortæller, hvilke bibelske historier de indgår i.  Her er både Moses, Herodes, Samson, Dalila, David, Goliat og mange flere. I alt 250 fortællende billeder af bibelske lego-scener er det indtil videre blevet til. Selv synes Samuel bedst om de dramatiske historier.

”Fortællingen om Babelstårnet er spændende, synes jeg, Ligesom den om dronning Jezabels datter, der ønskede sig Johannes Døbers hoved på et fad,” nævner han.

På spørgsmålet om, hvordan han tror, Johannes Døberen havde det, da han blev hentet i fængslet af dronning Jezabels vagter – om han var bange? Svarer Samuel uden tøven ”nej”.

”Han fortalte jo folk om Jesus,” lyder forklaringen.

Og lige præcis dét ønsker Samuel også selv at gøre.

”Jeg tror på Gud og føler, at Han er hos mig – også når jeg sover. Han passer på mig. Derfor vil jeg gerne fortælle om Gud til dem, der ikke kender ham. Det er også vigtigt fordi, at de så kan blive frelst,” forklarer Samuel.

 

Frihed i det kreative rum

Pædagog Irma Brondbjerg gav Samuel idéen til en papkasse som ramme om den enkelte opstilling. Hun fandt også på at supplere Lego-figurerne med andet: Sand, smykker, plasticdyr, guldpapir osv. Indsendt foto.

At se den enkeltes kreativitet og hjælpe den på vej er en vigtig opgave, pointerer Irma Brondbjerg. Hun blev ansat på Solglimt for to år siden, med netop denne funktion som en del af sin arbejdsbeskrivelse.

”Jeg har både i mit privatliv og arbejdsliv fokus på kreativiteten, fordi jeg oplever, at der ligger megen glæde og frihed gemt i det kreative, kravløse rum, hvor man kommer i flow og glemmer tid og sted. Jeg tror, vi alle er udstyret med en gudgiven skaberkraft, som skal bruges. Alle har behov for at blive set, mødt og forstået, når de bidrager med deres helt egen signatur, til det lille og det store fællesskab,” forklarer Irma.

Hvordan den enkeltes skabertrang og -evner bringes i spil er meget individuelt. Der findes ingen fast skabelon eller opskrift. Opgaven ligger i at se, hvad den enkelte er optaget af og får glæde af, understreger Irma.

”Nogle beboere her på Solglimt nyder at gå systematisk til værkes i deres skaben – sætte skruer i huller, opstille indsamlede genstande, tegne det samme antal streger med alle tuscherne i pakken og lignende. Sådan kommer de i flow og få adgang til deres eget kreative rum. Andre nyder det planløse. I den kommende tid tager vi for eksempel hul på disciplinen ”fri-broderi” – en idé jeg fik, da jeg så en knap blive syet i med ti forskellige farver. Den blev helt umulig at knappe. Men det så flot ud,” smiler hun.

I Samuels tilfælde var det lego-fortællingerne, der triggede skabertrangen. Det havde han selv fundet ud af. Med Irmas hjælp blev der sat ramme og retning på projektet.

”Det var Irmas idé med kasserne, fordi hun så, at jeg kunne. Hun hjælper mig også med at gøre billederne skarpe og finder ting – for eksempel sandpapir til ørkenen i fortællingerne om Moses,” fortæller han.

 

Fra billede til video

For Samuels vedkommende går drømmen videre end kreativ udfoldelse. Planen har hele tiden været at bruge opstillingerne og billederne til at missionere – og helst i videre kredse.

”Da jeg var lille, fik jeg læst højt af børnebibelen. Men jeg synes, det er mere spændende at fortælle med Lego. Jeg har flere gange brugt Lego, når jeg har holdt andagt her på Solglimt, og på Frøfestival sidste år, fortalte jeg om helbredelsen af den blinde med Lego-figurer. Min næste plan er at lave film med Lego-billederne, så alle kan se dem – også dem der ikke kender Gud,” understreger Samuel med et smil.

Og den plan er ikke helt urealistisk, mener Irma. Selvom den kræver andre kreative kræfter til hjælp end hendes.

”Med kritiske øjne og idéer til flere rekvisitter arbejder Samuel og jeg nu på anden udgave af hans version af ”The Brick Bible”. Jeg er den mur, han spiller bold op ad – så både opstillinger og billeder kommer til at fortælle de historier, han ønsker. Den store drøm: At blive youtuber med Lego-opstillingerne er slet ikke umulig, men her skal andre facilitatorer til end mig – nogle med større kendskab videoproduktion. Indtil videre lægger Samuel og jeg vægt på tilfredsstillelsen ved at skabe flotte og fortællende bibelske lego-billeder,” smiler Irma.


Eksempler på fotos og tekst fra Samuels legoserier : 

 

 

 

 

Mulige citater:

Jeg tror på Gud (…) Han passer på mig. Derfor vil jeg gerne fortælle om Gud til dem, der ikke kender ham (Samuel Sørensen)

 

Jeg tror, vi alle er udstyret med en gudgiven skaberkraft, som skal bruges. (Irma Brondbjerg)

 

Alle har behov for at blive set, mødt og forstået, når de bidrager med deres helt egen signatur, til det lille og det store fællesskab (Irma Brondbjerg)