Maj 2021

Pioneren sælger stadig

Grethe Holm har i over 30 år arbejdet med KH’s lodseddelsalg. Kristelig Handicapforening er vigtig, og derfor er lodseddelsalget det også, understreger hun.

Af Christina Brorson

Grethe Holm har været aktiv i KH’s lodseddelsalg siden 1989

I et KH blad fra 1989 fortæller lodseddel-udvalget om det netop afsluttede salg, hvor skrabe-lodsedlen har haft sin debut. Et pilotprojekt i Skjern-området omtales også. Her har Grethe Holm ”på mesterlig vis høstet en række erfaringer”, som planlægges overført til hele landet. Den nytænkende sælger takkes i det 32 år gamle blad for sit pionérarbejde. Men faktisk er der endnu større grund til en tak i dag, i 2021. For Grethe Holm er stadig aktiv i Kristelig Handicapforenings salg af lodsedler og stadig god for en forenings-peptalk.

“Vi glæder os over de enkelte hjem, men vi behøver også en forening til at samle, sætte ord på vores værdier og fortælle omverdenen, hvad vi står for”

”Lodsedlerne var jo en nødvendighed for at køre Kristelig Handicapforening som paraply-organisation i stilling. I foreningens allertidligste år var målet at etablere et hjem, Østbækhjemmet. Men tanken var aldrig at hægte foreningens økonomi op på driften af det. Kristelig Handicapforening skulle fungere som en støtte for Østbækhjemmet og de andre bofællesskaber, der kom til, og det kunne ikke gøres udelukkende på kontingentbetalingen. Derfor satte vi gang i lodseddel-salget,” husker Grethe Holm, som på det tidspunkt sad i hovedbestyrelsen.

Nødvendigt med samlende forening

Selv kom hun og hendes familie med i Kristelig Handicapforening på grund af epilepsi i børneflokken på fem, og hun var med til opstarten af bofællesskabet Ganerbo ved Skjern. Men selvom ingen af børnene fik brug for et bofællesskab, havde familien Holm stor glæde af Kristelig Handicapforening.

”Det betød rigtig meget for os at møde ligestillede familier. Vores børn havde ikke samme handicap, men vi røg ind i mange af de samme problemer. Kristelig Handicapforening var både en forening for mennesker med handicap og deres familier. Det synes jeg stadig, den er i dag. Vi glæder os over de enkelte hjem, men vi behøver også en forening til at samle, sætte ord på vores værdier og fortælle omverdenen, hvad vi står for,” skitserer Grethe Holm.

Lige så vigtig i dag

Hendes eget pionérprojekt i 1989 bestod i at kontakte skoler og foreninger og få dem til at hjælpe med salget – et koncept, der bredte sig til hele landet og har holdt frem til i dag.

”Jeg skrev til alle skoler og foreninger i det tidligere Ringkøbing Amt og kontaktede dem derefter pr. telefon for at høre, om de havde lyst til at sælge. Det havde nogle af dem. Men det blev endnu lettere at få dem med på idéen, da vi nogle år senere indførte en bonus pr. solgt lodseddel.”

I alle årene har Grethe Holm trofast stået for koordineringen af lodseddelsalget i Skjern-området, og det gør hun stadig, selvom der med årene er skruet lidt ned for aktiviteten. En lodseddel fra Kristelig Handicapforening er ikke svær at sælge, mener hun.

”Få folk til at forstå, hvor vigtigt det er at støtte mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende. Bofællesskaberne og Kristelig Handicapforening er lige så vigtige i dag, som for 30 år siden. Et godt formål at støtte.”

 

 

 

 

Muligt citat: