September 2019

Østbækhjemmet vil udvide

Tilbygningen er tegnet og godkendelserne er i hus. Nu håber Østbækhjemmet på økonomisk opbakning til drømmen om at etablere en egentlig botrænings-enhed i forlængelse af det oprindelige hjem.

Af Christina Brorson

Den planlagte tilbygning er en udvidelse af den eksisterende forstanderbolig med fire nye lejligheder, samt fællesarealer. Projektet står til et samlet budget på 5 mio. kr. Visualisering: Arkitektfirmaet Palle Stefansen.

Siden udvidelsen med først én ekstra pavillon-bolig i 2013 og dernæst to ekstra lejligheder i den tidligere forstanderbolig i 2015 har Østbækhjemmet haft en drøm om en selvstændig botrænings-enhed med i alt seks lejligheder.

”Udvidelsen giver så god mening – driftsøkonomisk, men også socialt. Med seks beboere kan der dannes en mere uafhængig enhed med selvstændig personalegruppe,” fortæller Østbækhjemmets leder, Marianne Søndergård.

Også livstræning

Udvidelsen af den gamle forstanderbolig med fire planlagte nye boliger på hver 37 kvadratmeter samt fællesarealer er allerede tegnet og godkendt af Socialtilsynet som både §107 og §108 botilbud, og den eksisterende unge-enhed, som de seneste fire år har huset tre beboere, har givet Østbækhjemmet mod på at sætte en decideret botræningsenhed i søen. Med botræning lyder opgaven overordnet på at hjælpe den enkelte til at håndtere et selvstændigt liv, med alt hvad det indebærer af økonomi, egenhygiejne, praktiske opgaver, socialt initiativ osv. Men i arbejdet med unge mennesker er der også mulighed for at give livserfaring og værdier videre, pointerer Marianne Søndergård.

”Vi får lov at blive en del af deres liv og fungere som rollemodeller, når de behøver nogen at spejle sig i. Det giver så mange gode snakke, og vi får mulighed for at fortælle om de ting, der har båret igennem i vores liv – troen på Gud, tilliden til at han elsker os og er der for os i alle livets forhold,” understreger Marianne Søndergård.

At lægge en botræningsenhed tæt op ad et permanent bofællesskab som Østbækhjemmet giver desuden mulighed for en gennemgående linje, der kunne være svær at gennemføre med de skiftende beboere, som altid vil præge ungdoms-fællesskabet.

”Med Østbækhjemmets faste beboere lige ved siden af, får de unge meget forærende. På hjemmet findes en fast struktur at støtte sig op ad, her kan de unge blive introduceret til stedet og byen, og de kan finde relationer, som de i egen lejlighed selv skulle ud og opsøge,” påpeger Marianne Søndergård.

Håber på økonomisk hjælp

Med info-aftner, flyers og plakater om udvidelsen, håber Østbækhjemmet at smitte andre med begejstring og lyst til at støtte projektet. Endnu er alle brikker nemlig ikke på plads. Kun halvdelen af finansieringen på 5 millioner er i hus, og resten kan ikke lånes i banken. Bofællesskabet behøver derfor helt håndgribelig hjælp i form af økonomisk støtte.

”Vi tror på projektet og håber så meget, at der er vilje til opbakning i vores netværk. Det kan både være i form af gaver og lån, eller man kan støtte Kristelig Handicapforening, hvor vi også regner med at søge om hjælp til finansieringen,” siger Marianne Søndergård, hvis mest optimistiske gæt på en mulig opstart ikke ligger så frygtelig langt ude i tiden.

”I bedste fald har vi økonomien på plads i løbet af efteråret 2019, og så kan vi åbne dørene i sommeren 2020”.

Billedtekst: Visualisering