Første udkast af vedtægtsændringer

Der er indkommet et forslag til ændringer af Kristelig Handicapforenings vedtægter. På generalforsamlingen lørdag d.14. marts behandles forslaget første gang. Tanken er derefter, at de foreslåede vedtægts-ændringer kan tages bredt i øjesyn i foreningen og vedtages endeligt på generalforsamlingen i 2021.   »Se forslag til vedtægtændringer    

Mød Thomas Ploug

Professor i anvendt etik, Thomas Ploug, vil på Kristelig Handicapforenings årsmøde lørdag d.14. marts tale om ”Værdighedsbegrebet i teologi, filosofi og tidens aktuelle debatter”. Her fortæller han lidt om sit eget syn på forholdet mellem tro og filosofi, og et menneskes værdi…  Af Christina Brorson Du kommer fra et troende hjem og har gjort karriere […]

Solglimt får 5 millioner til ungdomsmiljø

Solglimt får fem millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond – til at skabe et nytænkende og udviklende ungdomsmiljø for unge handicappede Pressemeddelelse udsendt af journalist, Hanne Baltzer på vegne af Solglimt. “Projekt Solglimt – det bedste ungdomsliv for unge med handicap” har netop modtaget fem millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Fondsstøtten skal […]