Februar 2016

Norsk inspiration til det danske kirkeliv

Tor Ivar Torgauten inspirerede både lederne på KH’s bofællesskaber og ansatte i kirker til at arbejde med en højmesse, hvor mennesker med udviklingshæmning også er med i fællesskabet.

Af Rikke Thomassen

Tor Ivar Torgauten, specialpræst ved Borg Bispedømme i Norge, holdt inspirationsdag for lederne på Kristelig Handicapforenings bofællesskaber i forbindelse med Samarbejdsforum mandag den 25. januar. Og dagen efter var han i Aalborg, hvor Aalborg Stift og Viborg Stift stod bag et kursus med emnet: ”Gudstjeneste for udviklingshæmmede”. Her havde 38 præster og andre ansatte og frivillige ved kirkerne meldt deres ankomst.

Det blev to dage med ny inspiration til både at gøre søndagens højmesse til en gudstjeneste for mennesker med udviklingshæmning og inspiration til en levende forkyndelse for alle.

Vi er alle lige

For Tor Ivar Torgauten er holdningen til mennesker med udviklingshæmning et vigtigt udgangspunkt.

”Jeg kan ikke mene andet, end at i den kristne kirke er vi alle lige,” siger han. Han ved, at de fleste er enige med ham i dette, men når det kommer til den praktiske virkelighed, oplever han noget andet, og han kæmper for, at mennesker med udviklingshæmning

Tor Ivar Torgauten

også naturligt er med i fællesskabet til søndagens højmesse. Det er vigtigt for ham, fordi han har oplevet, hvor stor en værdi det har for fællesskabet at have alle med. Og fordi han selv har lært så meget af netop dette fællesskab.

”Vi skal give plads til en mangfoldighed af trosudtryk og trospraksis. Mennesker med udviklingshæmning har deres egen måde at udtrykke troen på. Deres eget sprog. Også ordløst sprog. En mangfoldighed af måder at udtrykke troen på er berigende for alle,” siger han.

”Jeg har lært meget teologi. Men jeg har lært mere om den levende tro gennem mennesker med udviklingshæmning. De har så meget at lære os om tro. Vi har brug for dem,” siger han.

Alle kan have opgaver

I mange kirker er der forskellige opgaver, der bliver varetaget af menigheden, og her kan mennesker med udviklinghæmning også få en opgave.

”De kan være kirketjenere og stå ved indgangen og byde velkommen. Nogle kan være tekstlæsere. De kan også hjælpe til ved nadveren eller tænde lys,” siger Tor Ivar Torgauten.

Og netop denne måde at tænke opgaver og inklusion på gav Jytte Jacobsen, leder af Frøjkgården, nye idéer til det lokale arbejde.

”Det var meget inspirerende at høre den måde, han arbejder med gudstjenesten på, og jeg har fået nye idéer til, hvordan nogle af dem, der bor på Frøjkgården, kan inddrages i gudtjenesten. Det er godt at blive mindet om, at det har en stor værdi, at vi alle er med, og at vi alle bidrager med noget forskelligt og noget vigtigt,” siger Jytte Jacobsen.

I både Viborg Stift og Aalborg Stift er der mange kirker, der gør et godt arbejde med særlige gudstjenester for mennesker med udviklingshæmning. Og Tor Ivar Torgauten mener heller ikke, at fællesskabet om søndagen skal erstatte disse gudstjenester. Men der skal være et både og.

”Det er både godt og vigtigt med de tilrettelagte gudstjenester. Men det er også vigtigt, at gøre søndagens højmesse til en gudstjeneste for alle. Det kan man gøre med små skridt, for det er vigtigt, at den øvrige menighed ikke bliver utrygge ved forandringerne,” siger Tor Ivar Torgauten.