Februar 2020

Netværksgruppen gjorde en kæmpe forskel

I Kristelig Handicapforenings Forældrenetværk: Autisme og Tro (Vest) fandt Anne Marie og Peter Rasch et fællesskab, som de havde manglet i mange år. Nu starter et tilsvarende netværk op i den østlige del af landet.

Af Christina Brorson

Anne Marie og Peter Rasch har været medlem af Forældrenetværk: Autisme og Tro (Vest) siden opstarten i efteråret 2018.

Anne Marie og Peter Rasch viser ind i Hinnerup-villaens hyggelige køkken, hvor alt er på sin plads og en aktivitetstavle på den ene væg, viser ugens program for alle familiens medlemmer: dem selv, datteren på 20 år og sønnen på 17. Før i tiden var det piktogrammer, der fyldte aktivitetstavlen i køkkenet og hverdagens rutiner lå helt fast. Begge familiens børn har nemlig et lettere udviklingshandicap samt ADD og sønnen desuden diagnosen, infantil autist.

”Vi har altid fået at vide, at vi gjorde det, vi skulle: Skabte ro og struktur i børnenes hverdag. Jeg er pædagog og har vidst, hvad der skulle til, og så har vi alle indrettet os efter deres behov. Nu er systemet kørt ind, så det ligger på rygraden,” fortæller Anne Marie.

Begge børn trives da også efter omstændighederne godt. Datteren er i en arbejdsprøvning, der indtil videre går godt, og sønnen håber at kunne tage en STU, når han om et halvt år afslutter 10. klasse på den specialskole, som han siden 0. klasse har været glad for at gå på.

”Begge vores børn har mod på fremtiden og vil meget gerne kunne klare sig selv. Med hjælp og støtte håber vi, at de kan flytte hjemmefra og skabe deres eget liv. Men det er en udfordrende tid for os alle – også for Peter og mig. Vi har jo igennem hele deres barndom sørget for struktur og forberedt dem grundigt på hver forandring. Nu må vi gradvist give slip og sende dem ud i en verden, der ofte vil være uforudsigelig,” siger Anne Marie.

 

Ikke uden omkostninger

Selvom man i familien Rasch har fået skabt en hverdag, som alle familiens medlemmer trives i, har det ikke været uden omkostninger. Anne Marie blev sygemeldt med stress og depression umiddelbart efter at begge børn som henholdsvis 9 og 6-årig begyndte i specialskole.

”Det var hårdt at kæmpe for den nødvendige hjælp, og det tog tid. Da det endelig lykkedes, knækkede jeg kort efter. Det tog år for mig at komme på benene igen, og jeg er stadig præget af den periode,” fortæller Anne Marie, der i dag arbejder i fleksjob i en skolefritidsordning.

”I modsætning til vores venner, der har børn uden handicap, er vores hverdag stadig i vid udstrækning bygget op, som da børnene var små. Sammenlignet med en almindelig familie vil vi altid have mindre børn. De vil altid have brug for os. Opgaven slutter ikke,” konstaterer Peter.

 

Efterlyses: Andre i samme situation

Netop de anderledes forhold, som gælder i en familie med børn, der har særlige behov, har ofte fået Peter og Anne Marie til at længes efter fællesskab med ligestillede familier – nogle at dele liv og sparre med, og gerne kristne som dem selv. Da de i KH bladet læste om Forældrenetværk – Autisme og Tro (Vest), tog det derfor ikke lang tid at beslutte sig. Det måtte prøves.

 

“Det helt unikke for os, har været den lille netværksgruppe, hvor vi har oplevet fællesskab med andre kristne par og kunnet genkende så meget i hinandens historier”

 

”Vi har været medlem af Kristelig Handicapforening i flere år – primært fordi vi har tænkt, at et bofællesskab måske ville være en god idé til vores datter på et tidspunkt. Men vi havde ikke deltaget i noget, før invitationen til forældrenetværket kom for cirka halvandet år siden. Den var lige, hvad vi havde manglet,” fortæller Anne Marie.

Både hun og Peter er i dag medlemmer af både det store netværk og en mindre netværksgruppe. Specielt det mindre fællesskab er de blevet glade for.

”Det har været godt at deltage i de store samlinger, hvor der været spændende foredrag. Men det helt unikke for os, har været den lille netværksgruppe, hvor vi har oplevet fællesskab med andre kristne par og kunnet genkende så meget i hinandens historier,” slår Anne Marie og Peter fast.

 

En fælles forståelse

Forældrenetværk: Autisme og Tro (Vest) tæller indtil videre fem mindre grupper med 15 – 20 medlemmer i hver. Det er forskelligt, hvor meget man mødes i grupperne. Men de to gange om året, hvor Kristelig Handicapforening inviterer til netværkssamling i Aarhus, er der afsat tid til snak i netværksgrupperne. Anne Marie og Peters gruppe mødes derudover én gang i januar og kommunikerer desuden imellem samlingerne via en gruppe på Messenger.

”Selvom vi kun mødes tre gange om året, har det gjort en kæmpe forskel med den gruppe. Vi forstår hinanden på en særlig måde, for der er en hel del fælles træk i de udfordringer, man står i som kristen familie, når børnene har særlige behov. Vi drøfter for eksempel mulighederne for kristne fællesskaber til vores børn, som har svært ved at indgå i almindelige ungdoms-sammenhænge,” fortæller Anne Marie.

 

Erfaringsdeling, tips og gode råd

Hun og Peter har i den sammenhæng kunnet anbefale Pinsekirkens bibelcamping, Sommercamp, i Mariager, hvor begge deres børn altid har været glade for at komme og også har kunnet tage alene afsted.

”Her er mange unge ledere pr. barn eller teenagerne, og det har givet den nødvendige tryghed til vores børn. Sådan deler vi erfaringer og giver tips videre – et andet eksempel er den ny udgave af bibelen fortalt igennem billeder fra computerspillet Minecraft, som mange af vores børn er vældig glade for,” nævner Anne Marie.

Både hun og Peter håber, at forældrepar som dem selv i den østlige del af Danmark, vil få lige så stor glæde af den nye østdanske udgave af Forældrenetværk: Autisme og Tro. De opfordrer alle, der føler sig som en del af målgruppen til at give det en chance.

”Tag med! Og husk at melde dig/jer ind i en af de mindre netværksgrupper. Det vil du/I ikke gå glip af!”

 


Kristelig Handicapforenings Forældrenetværk: Autisme og Tro (Vest)

  • Startede op i det vestlige Danmark i efteråret 2018.
  • Inviterer til to årlige samlinger ved Kristelig Handicapforenings landskontor på Torvet i Aarhus.
  • Har cirka 100 navne på medlemslisten
  • Tæller fem mindre netværksgrupper med 15-20 medlemmer, der mødes efter behov.
  • Kommunikerer blandt andet på facebookgruppen Forældrenetværk: Autisme og Tro.
  • Mødes næste gang lørdag d.28. marts. Læs mere og tilmeld dig/jer på https://k-h.dk/kalender/netvaerkssamling/

Kristelig Handicapforenings Forældrenetværk: Autisme og Tro (Øst)

  • Inviterer til opstart lørdag d.5. september i Værløse Kirke. Hør foredrag ved psykolog Kirsten Callesen, som har beskæftiget sig med unge og autisme i mange år og står bag bag Psykologisk Ressour Center i København.
  • Byder ligesom den vestlige del af netværket på mulighed for deltagelse i en mindre netværksgruppe. Forældre-mentor Dorthe Stieper vil facilitere opstarten af netværksgrupper.
  • Kommunikerer blandt andet på facebookgruppen Forældrenetværk: Autisme og Tro.
  • Læs mere og tilmeld dig/jer på https://k-h.dk/kalender/opstart-foraeldrenetvaerk-autisme-og-tro-oest/