Februar 2020 (opdateret november 2021)

Vi kan ikke leve vores liv på et spørgsmål

På Kristelig Handicapforenings årsmøde lørdag d.12. marts 2022 vil professor i anvendt etik, Thomas Ploug, tale om ”Værdighedsbegrebet i teologi, filosofi og tidens aktuelle debatter”. KH Bladet stillede ham et par spørgsmål – om hans eget syn på forholdet mellem tro og filosofi, og om et menneskes værdi… 

Af Christina Brorson 

Du kommer fra et troende hjem og har gjort karriere indenfor filosofi – et fag, hvor der stilles spørgsmålstegn ved alt, også Gud. Hvordan tackler man det med troen i behold?

Thomas Ploug er professor i filosofi og etik ved Aalborg Universitet og tidligere medlem af Det Etiske Råd. Pressefoto

Jeg kommer fra et troende hjem ja. Men som studerende kom jeg også med en åbenhed og glæde ved at stille de fundamentale spørgsmål – noget mange (og måske specielt kristne), forsømmer. Det er vigtigt at kunne stille sig selv de helt grundlæggende spørgsmål og få forstand på at arbejde med dem. Det giver en vis ydmyghed overfor mange forhold, at det i virkeligheden er svært at begrunde dem meget definitivt. Som fag rummer filosofi således en masse fascinerende og godt.

Omvendt kan de ting, man tror på, også gå hen og forsvinde mellem fingrene på en undervejs i processen. Når man indenfor faget filosofi behandler grundlæggende forhold som for eksempel viden og væren, er det netop spørgsmålene og diskussionen, der er målet – ikke svarene. I faget er der en bias i forhold til den endeløse debat. At finde gode svar er ikke lige så vigtigt som at stille gode spørgsmål. Og der findes ingen endelige svar på de store spørgsmål.

På den måde kan det hele blive meget porøst, og filosofi kan gå hen og blive livsfjendsk, for det er jo ikke sådan vi lever. Vi kan ikke leve, som om alt i hele verden er til diskussion. Livet leves på, at man tager nogle ting for givet og sande, og for mig er det kristendommen. Min tro er dyb og grundfæstet. Den giver mig mening med mit liv og nåde at leve hver dag på. Selvfølgelig er den blevet udfordret og har sikkert også ændret sig over årene. Men jeg har været meget bevidst om ikke at analysere den i stykker som en filosofisk problemstilling.

På årsmødet skal du tale om vores værdi som mennesker og de kristne menneskesyn. Kan du skitsere noget kort her?

De fleste vil nok være enige om, at Jesu død og opstandelse er helt centralt i kristendommen, og korset er jo netop historien om menneskets værdi. Det er historien om, at mennesket er så uendelig værdifuldt, at Gud er parat til at ofre sig selv for at muliggøre en evig relation til os. Her er vores værdi som mennesker ikke afhængig af livets op- og nedture, eller hvad vi kan og ikke kan. Vi kan ikke lægge noget til eller trække. Den er absolut. Derfor må det kristne menneskesyn også have konsekvenser for, hvordan vi lever vores liv, hvordan vi kan behandle andre, og hvordan vi indretter vores samfund.

Det glæder jeg mig til at uddybe på årsmødet!

 

Thomas Ploug taler på Kristelig Handicapforenings årsmøde lørdag d.12. marts 2022.

Hvis navnet efterhånden virker bekendt på nogen, er det sikkert fordi Thomas Ploug også var inviteret til de corona-aflyste årsmøder i 2020 og 2021 🙂 Vi glæder os meget til at gennemføre i år.