Salg af lodsedler er en økonomisk grundpille i Kristelig Handicapforening

I Kristelig Handicapforening er vi hvert år helt afhængige af lodseddelsalget for at kunne opretholde vores aktivitet. Ikke nok med at overskuddet udgør en bærende post i budgettet. Det offentlige tilskud, som også er afgørende for, at de økonomiske ender når sammen, fastsættes hver år efter, hvor meget vi i foreningen selv kan samle ind.

Derfor: En kæmpestor tak til alle lodseddel-sælgere og koordinatorer. Uden jer ville en stor del af Kristelig Handicapforenings aktiviteter og tilbud ikke findes!

Gør det hyggeligt

At købe en lodseddel i dag indebærer ikke efterfølgende bøvl med at slå tal op i lange kolonner. Resultatet: gevinst eller ej, får man få sekunder efter salget, når det grå felt er skrabet. Hyggeligt og lystbetonet.

Derfor: Hermed en opfordring til at gøre selve salget lige så hyggeligt og lystbetonet.

Bestil en overkommelig stak til din klasse, klub, forening eller kor og inspirér sælgerne til at finde en god salgsramme – en fest, et stævne, en formiddag i Føtex eller en venlig villavej. Beslut på forhånd, hvad I skal have for en eventuel bonus, så der er noget at glæde sig til. Gør det til en sport at sælge.

Du kan også vælge at tage hele turen som enkeltperson og få lidt ekstra lommepenge.

En god sag giver mening

Lodsedler giver så god mening. Ingen er blevet triste af at støtte mennesker, som har det sværere, end man selv har det. Og min påstand er, at ingen nogensinde har manglet de penge, som er brugt på en lodseddel til Kristelig Handicapforening – penge som går til kurser, events, vidensformidling og meget andet, der gør livet for mennesker med handicap og deres pårørende mere indholdsrigt og meningsfuldt.

Derfor: Husk at lodseddelsalg i virkeligheden handler om meningsfuld omfordeling af samfundets ressourcer og ikke er et påtrængende forsøg på at vriste penge op af folks lommer 🙂

 

Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Kristelig Handicapforening