Februar 2021

KH arbejder i LEV

Landsleder Tove Søgaard tager fire år til i Lev’s hovedbestyrelse. Både Kristelig Handicapforening og Lev ser nemlig samarbejdet som en gevinst.

I 2016 blev Kristelig Handicapforening inviteret til at stille op til en bestyrelsespost i Lev (tidligere Landsforeningen Evnesvages Vel), som en såkaldt ”tilsluttet forening”. Det sagde landsbestyrelsen ja til, og landsleder Tove Søgaard blev valgt til en af de 7 pladser for tilsluttede foreninger i Lev’s 27 mand store bestyrelse. Da der næste gang var valg til Lev’s bestyrelse i november 2020, var antallet af pladser reduceret til 19, og de tilsluttede foreninger fik bare tre af dem. Én af tre pladser blev dog efter et fredsvalg Tove Søgaards – både Kristelig Handicapforening og Lev har nemlig været så glade for den tætte relation, at samarbejdet fortsætter.

 

Indflydelse gennem partnerskab

Fra Kristelig Handicapforenings side er der meget at vinde ved at prioritere det arbejde, der følger med en bestyrelsespost i Lev, understreger formand Thomas Bjerg Mikkelsen:

”Kristelig Handicapforening er en lille organisation, og som sådan opnår vi mest gennem partnerskaber. Vi drager i høj grad fordel af at være i netværk med Lev, der har flere ressourcer og dermed flere muligheder for både at rådgive, skabe tilbud og have politisk indflydelse. Ved at være repræsenteret i Lev’s bestyrelse, bringes Kristelig Handicapforenings værdier desuden i spil i en ny kontekst.”

“…jeg er så kisteglad for, at Tove stadig sidder på en af de sidste tre (pladser). Anni Sørensen, formand for Lev

Tove Søgaard selv ser bestyrelsesarbejdet i Lev som en vigtig del af sit arbejde.

”En del af Kristelig Handicapforenings vision går på, at vi vil indgå i dialog med og bidrage til at sætte dagsordenen i samfundet. Som den største interesseorganisation, der er repræsenteret i Lev’s bestyrelse, har vi mulighed for netop sådan en dialog. Og som mindre forening drager vi i høj grad fordel af at være i netværk med Lev, der har flere ressourcer og flere kræfter, end vi har.”

 

Vigtig værdi-inspiration

Fra Lev’s side sætter man pris på Kristelig Handicapforenings tilstedeværelse og erfaring med at arbejde værdibaseret, forklarer nyansat direktør, Anette Christoffersen:

”Det er dejligt, at Lev som paraply-organisation kan være med til at samle bredt i arbejdet for bedre forhold til mennesker med udviklingshandicap. Jo flere vi er, jo stærkere står vi. Kristelig Handicapforening kan desuden være med til at styrke det værdimæssige fokus i Lev. Vi vil gerne arbejde for andet og mere end bedre rammer, vilkår og retssikkerhed for mennesker med udviklingshandicap. Ligesom Kristelig Handicapforening ønsker vi at være med til at sikre et rummeligt og respektfuldt samfund – med plads til alle,” understreger hun.

 

Værdsat bestyrelsesmedlem

Lev’s formand, Anni Sørensen, har arbejdet sammen med Tove Søgaard i fire år og glæder sig til at fortsætte.

”Fire af de syv bestyrelsespladser for tilsluttede foreninger forsvandt jo ved det sidste valg, men jeg er så kisteglad for, at Tove stadig sidder på en af de sidste tre. Først og fremmest fordi hun er et utrolig kompetent og konstruktivt bestyrelsesmedlem, og så kommer hun fra den eneste af vores tilsluttede foreninger, som ikke er en diagnoseforening. Kristelig Handicapforening har botilbud tilknyttet og mange forskellige slags medlemmer. Det gør, at Tove tænker mere organisatorisk, og hun har bidraget meget til den fornyelse, som Lev lige har været igennem,” lyder rosen fra Anni Sørensen.