TEMADAG: Autisme og fællesskabets muligheder og udfordringer

Igennem de sidste 5 år har Kristelig Handicapforening inviteret til Forældrenetværk Autisme og Tro, både i Øst- og i Vestdanmark. Det er et netværk, som er godt og meningsfyldt for mange. Netværket tilbyder temadage med foredrag og samtaler i netværk. For at udvikle dette har vi spurgt blandt deltagerne hvilke behov og nye tiltag, der er brug for.

Det som allerfleste har efterlyst er, at vi skal udbrede kendskabet til autismespektret i kirker og menigheder.

En arbejdsgruppe som bistår Kristelig Handicapforening med at udvikle Autisme og Tro har givet ideer og input til, at der arrangeres en temadag.

Formålet med temadagen er følgende:

At give en grundlæggende forståelse for autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og neurodiversitet.

At give konkrete redskaber både til den enkelte og til fællesskabet – til f. ex aktiviteter, i gudstjenesten, til minikonfirmand/konfirmand, i ungdomsforeningen, i klubben – eller der hvor mødet mellem unge, børn og voksne er udfordret.

Temadagen bliver afholdt i Aarhus den 28. maj. Sæt kryds i kalenderen!

Arrangører: Kristelig Handicapforening og Menighedsfakultetet.

Se program for dagen her

Tilmeld dig til temadagen her