Kursus: Sorg og tab

På dette kursus får du inspiration til, hvordan du kan kommunikere med beboerne om de tab, de oplever gennem livet og dermed støtte og trøste bedst muligt, når de mister et menneske, de holder af.

Vi oplever alle at miste og mærke sorg. Det er et vilkår ved at være menneske, at vi savner og sørger, når en vigtig relation ophører og et menneske, der betyder noget for os, forsvinder ud af vores liv. Hermed mærker vi nogle følelser, som vi kan have brug for, at andre hjælper os med at bære og bearbejde. Mennesker med udviklingshæmning mister ofte rigtig mange i løbet af livet, som de føler sig knyttet til. Det kan skyldes dødsfald, og det kan skyldes flytning, jobskifte blandt pædagoger og andet. Mange har aldrig fået talt med nogen om deres sorg, savn og frustration. Det kan blandt andet skyldes, at sorgens reaktioner ofte ligner noget andet, for eksempel en depression, og som regel først viser sig efter længere tid, således at man som medarbejder og pårørende kan komme til at misforstå, hvad reaktionen er et udtryk for. Du vil på dette kursus blive undervist i, hvilke tab, beboerne oplever, hvordan sorgen kommer til udtryk, o
g hvordan du kan hjælpe med at trøste, lindre og skabe håb under hensyntagen til beboerens kognitive funktionsniveau.

Endelig vil kurset berøre pårørendes sorg samt de etiske spørgsmål og dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med dødsfald og den sidste tid.

Følgende emner behandles bl.a. på kurset:

  • Sorgteorier og –modeller
  • Årsager til sorg og sorgreaktioner
  • Vigtigheden i at kende beboerens livshistorie til at kunne identificere en sorg
  • De 5 grundlæggende psykologiske behov
  • Tilknytningsteori
  • Metoder, som du kan hente inspiration i til at skabe et ”rum” at tale om sorgen i og dermed lindre og skabe håb for borgeren herunder spædbarnsterapi, sjælesorg, sorggrupper samt diverse terapiformer
  • Livshistoriebøger, farvelbøger og mindebøger

Kurset veksler mellem teori, praksiseksempler, der underbygger teorien og dialog.

Underviser på kurset er Line Rudbeck, som gennem flere år har været præst i Landsbyen Sølund ved Skanderborg. Line er medforfatter til bogen: ”Når udviklingshæmmede sørger. En bog om tab, som og trøst”, som udkom i 2018 på Socialt Fagforlag.

Dato: 05. oktober 2020

Tid: 09.30-16.00

Sted: Aarhus

Pris: 750,- for medelemmer, 1250,- for ikke-medlemmer

Tilmelding og betaling (kort eller faktura): I formularen til venstre på siden. Inden d.14. september.