Hudsult

Denne kursusdag vil handle om hudsult, for det kan godt skabe et dilemma, når man skal imødekomme en beboers behov for nærvær og kontakt uden at overskride sine egne grænser og uden at handle mod sit eget værdisæt.

Vi får besøg af Sara Palmqvist Gaarn-Larsen og hun vil i løbet af dagen sætte fokus på holdninger og værdier – og hvordan man skelner mellem disse. Samt hvordan stærke velformulerede værdier er med til at give svar på, hvordan vi handler i forskellige situationer.

Sara vil også mere konkret komme ind på seksualundervisning for mennesker med et udviklingshandicap og hvordan man håndterer hverdagen og de problemstillinger, der kan opstå. Hun vil komme med konkrete forslag til, hvordan man kan lave tilbud og øvelser, der fremmer den sundere seksualitet hos de handicappede, så nogle af deres behov for eksempelvis hudsult mødes uden brudte grænser.

Dagen vil være en blanding af oplæg og dialog.

Tilmeld dig her

 

Vejledning til nyt tilmeldingsmodul

Vi har fået et nyt tilmeldings- og betalingsmodul på hjemmesiden.

Når du skal tilmelde flere deltagere, indtaster du navn for hver enkelt. Fra 2. deltager skal du huske at ’Gem deltager’

Når du har indtastet navn for alle deltagere/ledsagere klikker du på ’fortsæt’ og kommer til en ny side, hvor du for hver enkelt kan taste ind, om der gives tilladelse til foto, om der er bemærkninger (fx om allergi).

Ønsker du at betale via faktura, indtast da rabatkoden: FAKTURA, og klik på ’Til betaling’


Dato: d. 05. november 2024, kl. 9.30-15.30

Sted: Torvet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N

Pris: 850,- for medlemmer, 1.350,- for ikke-medlemmer

Underviser: Sara Palmqvist Gaarn-Larsen: indehaver af ’Lets talk about sex’, psykoterapeut, foredragsholder og uddannet lærer.

Tilmeldningsfrist: d. 11. oktober 2024

Tilmelding og betaling: kommer senere

*Ved afbud senere end en uge før arrangementet betales fuld pris