Årsmøde 2021

Thomas Ploug er professor i anvendt etik ved Aalborg Universitet

Thomas Ploug, der er professor i filosofi og etik, vil ved Kristelig Handicapforenings årsmøde tale over emnet: Menneskeværd. Han vil tale om værdighedsbegrebet i teologi og filosofi – tanken om menneskets værdighed, sådan som den er udfoldet i kristentroen og den nyere tids filosofi. Herefter vil han se nærmere på, hvordan denne tanke er relevant for aktuelle etiske debatter.

Dagen vil derudover indeholde generalforsamling og hyggeligt samvær.

Det er muligt at deltage til foredraget alene.

Vi sørger for en sikker smittefri dag, hvor man kan blive siddende på sin plads. Morgenmaden udleveres portionsanrettet ved ankomst, og til frokost serveres sandwich rundt om ved bordene.

»Se/hent program her

»Læs artiklen “Vi kan ikke leve vores liv på et spørgsmål” om Thomas Ploug

Dato: 8. maj, kl. 9.30 – 15.30

Sidste tilmelding: d.28. april

Foredrag: kl 13.00

Sted: Fredericia Missionshus, Nørre Voldgade 18, 7000 Fredericia

Pris: 150,-

Underviser: Thomas Ploug: professor i filosofi og etik ved Aalborg Universitet og tidligere medlem af Etisk Råd.

 

Fuldt hus ved årsmødet i 2019 (det sidst afholdte). Vi glæder os til igen at kunne samle alle på kryds og tværs i foreningen 😊!