Årsmøde (foredrag om menneskeværd)

Thomas Ploug er professor i anvendt etik ved Aalborg Universitet

Thomas Ploug, der er professor i filosofi og etik, vil ved Kristelig Handicapforenings årsmøde tale over emnet: Menneskeværd. Han vil tale om værdighedsbegrebet i teologi, filosofi og tidens aktuelle debatter – tanken om menneskets værdighed, sådan som den er udfoldet i kristentroen og den nyere tids filosofi.

Thomas Ploug ser nærmere på, hvordan denne tanke er relevant for aktuelle etiske debatter.

Dagen vil derudover indeholde generalforsamling, og hyggeligt samvær.

Det er muligt at deltage til foredraget alene.

Dato: 13. marts, kl. 9.30 – 15.30

Foredrag: kl 13.00

Sted: Vejle Missionshus, Olgas vej 14

Pris: 150,-

Underviser: Thomas Ploug: professor i filosofi og etik ved Aalborg Universitet og tidligere medlem af Etisk Råd.