Årsmøde / generalforsamling 2020

Thomas Ploug er professor i filosofi og etik ved Aalborg Universitet og tidligere medlem af Etisk Råd.

I 2020 afholder Kristelig Handicapforenings årsmøde lørdag den 14. marts i Vejle Missionshus.

Taler ved årsmødet er filosofiprofessor og tidligere medlem af Etisk Råd, Thomas Ploug.

Han vil tale om “Værdighedsbegrebet i teologi, filosofi og tidens aktuelle debatter” –
tanken om menneskets værdighed sådan som den er udfoldet i kristentroen og den nyere tids filosofi. Thomas Ploug ser nærmere på, hvordan denne tanke er relevant for aktuelle etiske debatter om prioritering i sundhedsvæsenet, herunder retten til sundhedstjek, men også hvordan brugen af betalte rugemødre på forskellig måde presser tanken om menneskets værdighed.

»Se program for dagen 

 

Dato: d.14. marts 2020

Tid: kl. 9.30 – ca. 15.30

Sted: Vejle Missionshus, Olgasvej 14-18, 7100 Vejle

Tilmeldingsfrist: Mandag d.2 marts (tilmelding i formularen til venstre på siden). Tilmelding er nødvendig.

Pris: Voksne: 150 kr. Børn under 18 år: 75 kr.  »Betal her

Kommer du kun til foredraget overmiddag, så notér det lige under bemærkninger, så vi kan købe rigtigt ind 🙂