Årsmøde 2024

Velkommen til årsmøde 9. marts 2024!

Vi mødes igen i Vejle Missionshus, Olgas Vej 14, hvor præst og forfatter Sørine Gotfredsen vil holde oplæg på dagen under overskriften

”Et liv med (ufrivillig) tyngde”

Hvordan får man kræfter?  Hvordan finder man mening?  Hvad er den fremherskende holdning i tiden til den slags liv?  Findes lykken i sådan et liv? Og hvad siger Bibelen om ufrivillig tyngde/modgang/mørke?

 

Tilmeld dig årsmødet 2024 her
Ønsker du at betale via faktura, så skriv FAKTURA i rabatkodefeltet

Download programmet her

 

Program

9.30:  Formiddagskaffe

9.50:  Sang og indledning

10.00:  Generalforsamling

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år
  3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Drøftelse og godkendelse af beretningerne og regnskab
  5. Valg til bestyrelsen.
    • På valg er Thomas Bjerg Mikkelsen, Bjarne Ingemansen og Lars Bækgaard.
  1. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
  2. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
  3. Eventuelt

12.00:  Frokost

13.00:  Foredrag del 1 ved Præst – Journalist – Forfatter Sørine Gotfredsen.

13.45:  Kaffe

14.15:  Foredrag del 2 – fortsættelse ved Sørine Gotfredsen.

Herefter mulighed for spørgsmål.

15.15 – 15.30:  Afslutning af årsmødet

 

På valg er :

Thomas Bjerg Mikkelsen – modtager genvalg

Lars Bækgaard – modtager genvalg

Bjarne Ingemansen – modtager genvalg

 

Indkomne forslag er som følger:

Kontingent fastsættes til at være 250,- for enkelt personer,  400,- pr. par.

I forhold til valg af revisor foreslås:

Ullits & Winther
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Sted: Vejle Missionshus, Olgas Vej 14, 7100 Vejle