November 2019

Inspiration fra LEV

LEV besøgte dette års leder- og bestyrelseskonference i form af landsleder Anni Sørensen, der fortalte om (store)søsterorganisationens erfaringer og visioner.

Af Christina Brorson

Formand i LEV, Anni Sørensen og Thomas Bjerg Mikkelsen, Kristelig Handicapforenings landsformand. Foto: Tove Søgaard

Landsformand i LEV, Anni Sørensen, besøgte dette års leder- og bestyrelseskonference, som fandt sted på Børkop Bibelhøjskole lørdag d.2. november.

Efter indledende kaffe, rundstykker og hyggesnak blandt deltagerne holdt Anni Sørensen oplæg om LEV’s aktuelle mærkesager, hvilke tendenser foreningen ser i samfundet og den handicappolitik, som i øjeblikket bliver ført. Hun fortalte også om LEV’s visioner og erfaringerne med det organisatoriske udviklingsprojekt: ”LEV i bevægelse”, som handler om netværk og samarbejde på bred basis.

”Vi vil samarbejde og samskabe og vi tror, at vi gør hinanden bedre. Alt hvad vi gør skal sikre, at mennesker med et udviklingshandicap får et bedre liv,” sagde Anni Sørensen.

KH i bevægelse

Efter frokost blev der drøftet på tværs af bofællesskaberne. Foto: Tove Søgaard

Efter frokosten var det deltagernes tur til at drøfte formiddagens pointer i KH-kontekst. Med udgangspunkt i spørgsmålene: ”Hvordan sikrer vi, at Kristelig Handicapforening er i bevægelse?”, ”Hvordan kan LEV´s mærkesager og udviklingsprojekter inspirere Kristelig Handicapforening” og ”Hvordan kan vi i fremtiden styrke og udfordre samarbejdet mellem de to foreninger” blev Kristelig Handicapforenings fremtidige kurs og mærkesager vendt på tværs af bofællesskaberne.

Landsbestyrelsen vil på sit næste møde evaluere leder- og bestyrelseskonferencen og arbejde videre med input herfra.