September 2017

TEMA: Kirken og mennesker med handicap: Hvad forventer mennesker med udviklingshandicaps af kirken?

Hvilke forventninger har mennesker med udviklingshandicap til kirken? Knud Dideriksen havde spurgt nogle af beboerne på bofællesskabet Sydhjørnet om deres forventninger til kirken, og svarene præsenterede han på seminaret den 19. maj 2017.

Praktisk

 • Altergang på gangen – komme ned til dem i kørestol
 • Godt at tegne ved børnebord
 • Salmer på storskærm – så man kan følge med

Præsten

 • God præst, sympatisk, venligt sindet
 • God til at forklare, glædelig/frisk måde
 • Udadvendt, begge ben på jorden
 • Tror på Jesus

Forkyndelsen

 • Må gerne tage nogle ting med
 • Finde ting frem, vise og fortælle
 • Mere musik, festligt med børnenes 5 min.
 • Forkynde på naturlig måde, bruge billeder i forkyndelsen, fagter, tale moderne, svært med gamle ord.
 • Prioritere lovsang
 • Vigtigt med prædiken

Menigheden

 • God modtagelse, plads til alle
 • Imødekommende
 • Acceptere den jeg er
 • Giv plads til handicappede, frihed til at elske dem, mærke positiv omsorg

Formidling

 • Kropssprog
 • Høre, se, røre, gøre
 • Mere end ord
 • Jesus brugte mange billeder – vand, lys, træer, marker/korn, brød, vin, fester.
 • Bøn, bøn med alle sanser, bedeemner.

Seminar om folkekirken og mennesker med handicap

Den 19. maj 2017 afholdt Kristelig Handicapforening i samarbejde med Menighedsfakultetet et seminar om mennesker med handicap og højmessen. Formålet var at dele refleksioner og inspirere til videreudvikling af gudstjenesten, så både liturgi og forkyndelse medvirker til at inkludere alle. På seminaret var der flere oplæg, og der bringes uddrag af nogle af oplæggene i tema-artikler her på hjemmesiden.