2014

Handicappede – Kirkens veiledere

I Dansk Tidsskrift for Teologis og Kirke, nr 2 2014, skrev Specialpræst og cand.theol. Tor Ivar Torgauten en artikel om, hvordan hele kirken har et ansvar for at kirken er for ALLE døbte.
Han er norsk, og artiklen derfor også på norsk.
Læs hans eget resumé her, og hent hele artiklen som PDF nedenfor.

“I denne artikkelen har jeg brukt min erfaring fra fellesskap med mennesker med (psykisk) utviklingshemning som referanseramme. I artikkelen anfører jeg, at en sann kristen kirke er en kirke for, med og av alle mennesker som er døpt i den treenige Guds navn. I denne kirke har alle døpte, uavhengig av funksjonsevne en rettmessig plass. Dette er kirkens basis, og må være utgangspunktet både i de fagteologiske disipliner og i den praktiske teologien. En kirke for, med og av alle, er ikke et arbeid for noe spesielt interesserte, men hele kirkens ansvar. Dette må også prege og gjennomsyre alt kirkens arbeid. Det er på denne måten kirken vokser.”

 

 

→ Hent artiklen som PDF her 

 

Læs evt. også:

Udviklingshæmmede er en naturlig del af Ølgod Valgmenighed

Handicappedes rolle i menigheden: Handicappede er nødvendige i menigheden

Ingen kommer og spørger, om jeg vil hjælpe

Skal jeg holde en plads til dig, Sofie?

Mennesker med autisme og Aspergers Syndrom udfordrer kristne fællesskaber