Februar 2020

Første udkast af vedtægtsændringer

Der er indkommet et forslag til ændringer af Kristelig Handicapforenings vedtægter. På generalforsamlingen lørdag d.14. marts behandles forslaget første gang. Tanken er derefter, at de foreslåede vedtægts-ændringer kan tages bredt i øjesyn i foreningen og vedtages endeligt på generalforsamlingen i 2021.

 

»Se forslag til vedtægtændringer