Februar 2020

Vedtægtsændringer

Der er indkommet et forslag til ændringer af Kristelig Handicapforenings vedtægter. På generalforsamlingen i 2020 (som blev holdt virtuelt d.28. maj) blev forslaget behandlet første gang.

De foreslåede vedtægts-ændringer (se nedenstående link) har siden d.5. februar 2020 derudover ligget her på hjemmesiden, til gennemsyn.

På Kristelig Handicapicapforenings generalforsamling i 2021 er vedtægterne på dagsordenen til endelig vedtagelse.

»Se forslag til vedtægtændringer

Der er yderligere kommet et forslag til et supplement til § 5 stk. 3 som lyder på følgende:  ”Hvis en overskridelse af begrænsningerne skyldes begivenheder indtruffet i valgperioden, så kan bestyrelsens medlemmer fortsætte frem til næste leder-/bestyrelseskonference og generalforsamling, hvorefter overskridelserne skal bringes til ophør om nødvendigt gennem ekstraordinære valg af kandidater, der ellers ikke er på valg, på den måde, at det medlem, der ved den indtrufne begivenhed forårsager overskridelse af begrænsningerne, skal stille sit mandat til rådighed for nyvalg, hvis ikke overskridelsen af begrænsningerne løses på anden vis gennem de ordinære valg”.

Dette vedtages også endeligt på generalforsamlingen i 2021

 

Årsmøde og generalforsamling blev i år holdt virtuelt pga. corona-restriktioner. Vi håber, der mulighed for at mødes rigtigt til næste årsmøde/generalforsamling, som finder sted lørdag d.13. marts 2021. Arkivfoto.