Januar 2013

Folkekirken skal være kirke for alle medlemmer

“Vi kan virkelig lære meget af mennesker som umiddelbart og med meget stor intensitet tager imod det grundlæggende i evangeliet,” siger biskop Karsten Nissen, som holder foredrag om emnet “At være kirke for udviklingshæmmede” på Kristelig Handicapforenings årsmøde.

Af Rikke Thomassen

Karsten Nissen

“Generelt vil jeg sige om emnet, at folkekirken må tage det meget alvorligt, at den er folkekirke – og kirke for alle dens medlemmer. Det handler også om at være nær ved de grupper inden for kirken som er i en særlig situation. De har krav på en god, kompetent og folkekirkelig betjening – det er lige så stort og vigtigt som for alle andre. Folkekirken har en forpligtelse til dette, og det er vigtigt, at man fra kirkens side erkender, at man skal være åben og inkluderende over for udviklingshæmmede,” siger biskop Karsten Nissen.

På Kristelig Handicapforenings årsmøde i Vejle d. 16. marts 2013 holder biskop Karsten Nissen foredrag om emnet: “At være kirke for udviklingshæmmede”.

Han deler her på forhånd nogen af de tanker, han gør sig om dette emne.

“Det er vigtigt at se på gudstjenestetyper og hvilke tilbud, kirken har over for denne gruppe. Dette udgangspunkt – at rumme alle kirkens medlemmer – kan også have konsekvenser for tilrettelæggelsen af det kirkelige arbejde, konfirmationsforberedelse og gudstjenesteform,” siger Karsten Nissen.

Alvorlig medleven i gudstjenesten

I Viborg Stift afholdes hvert år en kirkedag for udviklingshæmmede, hvor Karsten Nissen har prædiket i mange år.

“Det har virkelig været gudstjenester, jeg så frem til. Der er en helt særlig karakter over sådan en gudstjeneste og en alvorlig medleven fra menighedens side. Det, der overraskede mig mest de første gange i de gudstjenester, var, hvor stille og lyttende, deltagerne var, og hvor meget de lever sig med.”

“Der er mange steder hvor Jesus taler netop om umiddelbarheden. Og man finder jo også ud af, at der er nogen ting, der går tabt for os, når vi vil demonstrere vores egen magt og klogskab. Vi kan virkelig lære meget af mennesker som umiddelbart og med meget stor intensitet tager imod det grundlæggende i evangeliet,” siger Karsten Nissen.

Karsten Nissen mener, at det allervigtigste er, at hele menigheden får en forståelse for, hvor vigtigt det er at være inkluderende.

“At vi sætter os ud over de normer, vi har for opførsel. At man er parat til at inkludere spontane mennesker, som måske kan reagere anderledes end andre mennesker,” siger Karsten Nissen.