Marts 2020

VIDEO: Folkekirken og mennesker med særlige behov

En af Kristelig Handicapforenings mærkesager er plads til alle i Folkekirken. For de fleste KH-bofællesskaber er den lokale kirke og menighedslivet der et omdrejningspunkt i hverdagen. Det betyder meget at være en del af det lokale fællesskab, som mødes til gudstjenester og deler liv og tro.

Nogle gange er det dog ikke så let at komme til gudstjeneste og deltage i menighedslivet, når man har særlige behov, som må imødekommes, før man føler sig godt tilpas. Man har måske et ekstra behov for at blive taget godt imod, og for at der bliver gjort plads i fællesskabet, eller man ønsker sig en bestemt opgave, som man kan holde sig til, når et arrangement løber af stablen, eller man har behov for, at tingene bliver gjort og fortalt på en bestemt måde, for at man kan tage imod undervisning og forkyndelse… eller noget helt fjerde.

Det kræver ofte noget særligt at tage imod mennesker med særlige behov, og derfor kan det være let at overse eller glemme opgaven for den lokale menighed. Men som sognepræst, Jakob Damm Knudsen, forklarer i videoen “Gunnars gudstjeneste” som kan ses herunder, så kan menigheden sammenlignes med en krop, der har mange forskellige kropsdele (lemmer) med mange forskellige funktioner. Nogle kropsdele og funktioner virker vigtigere end andre, men sådan er det ikke. Alle kropsdele er en del af kroppen, og kun hvis de alle har det godt, trives kroppen. Sådan også med menigheden.. først når alle medlemmer føler sig tilpas og på plads, trives fællesskabet.

Herunder kan du se tre forskellige videoer om netop inklusion af mennesker med særlige behov i det lokale kirke- og menighedsliv.

Vi har fået videoerne af Haderslev Stift, som sammen med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har fået dem produceret af TV Glad.  


Gunnars gudstjeneste

I ”Gunnars gudstjeneste” møder vi Gunnar, som er udviklingshæmmet. Derfor har han som barn fået at vide, at han ikke må komme med i kirke. Kirken er ikke for handicappede. Nu er Gunnar selv med til at lave gudstjenester sammen med præsten Jakob Dam Knudsen, når Gl. Haderslev kirke et par gange om året har Gudstjeneste for udviklingshæmmede. Han er med i planlægningen, og han medvirker i gudstjenesten og leder hyggen ved kaffen efter gudstjenesten. Gunnar fortæller selv, at det giver ham en følelse af at have værdi.

 


Noahs store dag

”Noahs store dag” handler om Noahs konfirmation og forberedelserne til den. Noah har Asberger og har derfor svært ved at rumme uforudsigelighed. Derfor forsøger præsten Maria at lave konfirmandforberedelsen, så konfirmanderne hele tiden er forberedte på, hvad der skal ske. Mange med Asberger har en stærk retfærdighedssans, og den bliver udfordret, når de møder kristendommens budskab om, at Gud tilgiver mennesker, for det er da for nemt.

 


Mini(special)konfirmanderne

I filmen om ”Minikonfirmander” møder vi et hold minikonfirmander fra Vonsbæk skole (en afdeling af Louiseskolen i Haderslev). Der bliver sunget (”Hvor er et godt for mig, han også skabte dig”), og præsten Inge Lindhardt Mikkelsen fortæller om, hvad det vil sige at være skabt at Gud. Filmen viser noget om at lave undervisning med børn med opmærksomhedsforstyrrelser. Der opstår konflikter, som skal løses, der er utålmodighed, men der er også meget glæde og umiddelbarhed.