Oktober 2022

Endelig kom handicapområdet ind i valgkampen

For godt en uge siden efterspurgte Kristelig Handicapforening tiltag der kan sikre retsikkerheden i forhold til det frie valg på handicapområdet. I dag kommer Venstre med et forslag til netop det. 

“Jeg glæder mig over, at Venstre er kommet på banen med dette udspil. At sætte fokus på området vil altid være begyndelsen til forandring,” siger Thomas Bjerg Mikkelsen

En præsentation af en bred vifte af botilbud – både kommunens egne og selvejende alternativer, samt forpligtelsen til at komme med en rigtig god grund, hvis borgeren ikke får lov selv at vælge sin bopæl. Disse to tiltag præsenterer Venstres socialordfører, Marlene Ambo-Rasmussen i dag i netavisen Altinget som partiets forslag til en sikring af det frie valg på handicapområdet – en lovsikret rettighed, som desværre har været trængt i mange år.

Der er stadig mange løse ender, når det kommer til visitation og økonomi, erkender Marlene Ambo-Rasmussen. Kristelig Handicapforenings formand, Thomas Bjerg Mikkelsen, giver hende ret. Først og fremmest glæder han sig dog over, at handicapområdet og det frie valg endelig er kommet på dagsordenen i valgkampen.

Debatindlæg i Kristeligt Dagblad

For godt en uge siden udtrykte han i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad skuffelse over, at handicapområdet glimrede ved sit fravær, da en samlet blå blok kom med et meget omtalt udspil om opprioritering af det frie valg d.11. oktober. Fem områder blev nævnt i udspillet: Kortere ventetid på fertilitetsbehandling, frit valg for fødende, en tilbagerulning af elevfordelingen på gymnasierne, en sikring af det frie valg på ældreområdet og friplejehjem i alle kommuner. Men altså ikke noget om retten til et frit valg af bosted for handicappede.

“…hvorfor er handicapområdet ikke tænkt ind i forslaget? Det spørgsmål vil jeg gerne stille til de blå partier,” lød spørgsmålet i debatindlægget, efterfulgt af en reference til erfaringer fra foreningen: “I Kristelig Handicapforening har vi således gennem årene oplevet en række sager, hvor kommuner bevidst forsøgte at forhindre handicappede i selv at beslutte, hvor de ville bo.”

En begyndelse

Alt er ikke gjort med et forslag fra et oppositionsparti, men det er dog et skridt på vejen, understreger Thomas Bjerg Mikkelsen.

“Bedre sent end aldrig. Ingen ved, hvad der kommer til at ske efter valget. Men jeg glæder mig over, at Venstre er kommet på banen med dette udspil. At sætte fokus på området vil altid være begyndelsen til forandring, og det er virkelig hårdt tiltrængt med radikale ændringer, hvis retssikkerheden skal opretholdes”.

»Læs artiklen fra Altinget d.28. oktober

»Læs debatindlægget fra d.18. oktober