Maj 2018

En dag om seksualitet (TEMA: Handicap og seksualitet)

Hvad må man som personale, og hvad skal man – når det kommer til den enkelte beboers seksuelle behov, ønsker eller frustrationer? Og hvordan agere i forhold til et kristent værdisæt? Disse spørgsmål var på dagsordenen, da Kristelig Handicapforening inviterede til medarbejderkursus med titlen ”Seksualitet og handicap”.

Af Christina Brorson

Seksualvejleder Mai Mortensen

”Seksualitet er en naturlig del af alle livets faser – for alle mennesker”. Sådan startede seksualvejleder Mai Mortensen, med at slå fast, da Kristelig Handicapforening d. 9. april holdt kursus for medarbejdere på specialområdet under overskriften ”Seksualitet og handicap”.

55 medarbejdere fra bofællesskaber tilknyttet Kristelig Handicapforening havde tilmeldt sig dagen og sad klar til at blive opdateret på området.

Mai Mortensen ridsede indledningsvist lovgivningen på området op med referencer til FN’s Handicapkonvention og Serviceloven. Samlet set blev det en påmindelse om, at mennesker med handicap har akkurat samme rettigheder som andre, når det kommer til egen seksualitet, samt krav på respektfuld hjælp til i videst muligt omfang at udleve denne.

»Læs også artiklen “En kæmpe lettelse at få snakket”

Engagerende cases

Mai Mortensen kom i løbet af sit foredrag med mange helt konkrete anvisninger i forhold til, hvordan man som medarbejder bedst muligt ser og afhjælper den enkeltes seksuelle frustrationer eller opfylder hans eller hendes ønsker. Hun understregede, at det er vigtigt at aflæse den enkelte grundigt, eller spørge sig for hos personer, der kender vedkommende godt. Seksualitet er nemlig meget andet end samleje og onani, og ofte når mennesker med en udviklingshæmning aldrig så langt i deres følelsesmæssige og fysiske seksuelle udvikling, at ønskerne går i den retning. Måske er en holde-i-hånd-kæreste eller knus og massage nok.

At området så langt fra er ligetil blev tydeligt i de mange ”cases” som Mai Mortensen inviterede deltagerne til at snakke med om. Hvad gør man for eksempel, hvis et kærestepar bliver for intime i dagligstuen? Eller hvordan hjælper man kvinden, som har fået den opfattelse, at sex med tilfældige mænd er vejen til kærlighed og ægteskab? Snakken gik. Lysten til at drøfte var stor.

» Hør Mai Mortensens oplæg Del 1  Del 2  Del 3  Del 4

Klædt på til at tage emnet op

Efter en frokost-pizza var det lektor Leif Andersens tur til at komme med sit input i forhold til etikken omkring seksualitet og udviklingshandicap (»Læs Leif Andersens manuskript her).

»Læs også artiklen “Labyrintisk etik”

Overordnet blev kurset en god påmindelse om opmærksomhed på seksualiteten i hverdagen, syntes Martin Traantoft og Rune Agerbo fra bofællesskabet Sydhjørnet.

”Vi er blevet mindet om at fokusere på den enkeltes seksualitet, fordi det er en vigtig del af os alle. Vi har også gode redskaber til at tage emnet op i eksempelvis samtaler med beboerne,” lød vurderingen fra de to medarbejdere.

Alice Leiva fra bofællesskabet Frøjkgården satte pris på, at det hele menneske var i centrum på en kursusdag om seksualitet.

”Det er godt at blive klædt på som medarbejder til at tage seksualitet op som emne. Det er også godt at blive mindet om, at den enkeltes seksualitet handler lige så meget om kropsbevidsthed, nærvær og identitet. Jeg synes, emnet er blevet behandlet på faglig og ordentlig måde,” sagde Alice Leiva.


Udvalgte fakta fra Mai Mortensen foredrag:

Handicapkonventionenes artikel 12

Fastslår, at det grundlæggende princip om lighed for loven, også indbefatter borgere med funktionsnedsættelser, og at de har retslig handleevne på lige fod med alle andre i alle livets forhold.

 

Handicapkonventionens artikel 22 + serviceloven (Privatlivets fred)

Serviceloven præciserer at alle voksne, som bor i egen bolig (uanset om det er lejlighed, hus eller på institution) har ret til privatliv, hvor der er mulighed for at udfolde sig på egne præmisser. Dette betyder i praksis, at fagpersoner kun må træde ind efter aftale, og at den hjælp der gives, skal ske i respekt for privatlivets fred.

 

FN´s standardregler om lige muligheder for handicappede

 • Mennesker med handicap må ikke nægtes mulighed for at opleve egen seksualitet, have seksuelle forhold og blive forældre
 • Mennesker med handicap skal have samme adgang til prævention og oplysning om deres seksuelle funktion (seksualundervisning) som alle andre

Serviceloven § 81 (Omsorgspligt)
Voksne med nedsat funktionsevne skal tilbydes en særlig indsats. Formålet med indsatsen er at:

 • Forebygge, at problemerne for den enkelte forværres
 • Forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder
 • Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje
 • Yde en helhedsorienteret indsats (…)

————————————————————–

 

Bør beherskes af alle medarbejdere:

 • Være samtalepartner
 • Give generel information
 • Give råd og vejledning
 • Foretage indkøb af seksuelle hjælpemidler, erotiske blade mm.
 • Give hjælp til at borgeren føler sig attraktiv
 • Forberedende aktiviteter (liftet op i sengen til en anden, få tændt massageapparat)

Kræver større viden

 • Give vejledning om den aktuelle funktionsnedsættelses konsekvenser for seksuallivet, og hvordan problemerne kan afhjælpes
 • Give vejledning om onani, samleje mm.
 • Demonstrere op oplære i brug af seksuelle hjælpemidler
 • Give hjælp til afprøvning og tilpasning af seksuelle hjælpemidler
 • Give praktisk oplæring i selvtilfredsstillelse

Kræver ekspertviden

 • Særligt specialiseret rådgivning og vejledning:
 • Psykologiske / sexologiske problemstillinger
 • Terapeutisk forløb
 • Lægelig behandling