Kommunen er i centrum – ikke borgeren

Når kommunen står for udredning og visitering, er det noget skidt, at de fleste botilbud efterhånden også er kommunale. Ib Poulsen, næstformand i Lev, synes det går den forkerte vej med kvaliteten på handicapområdet. Han håber, at regeringens revision af området kan ændre kursen.  Af Christina Brorson I sommer igangsatte regeringen en evaluering af det […]

Værdier – styrke og akilleshæl

En institution som holder den værdimæssige fane højt, kan være særligt udsat, hvis sparekniven tvinger til forandringer. Det har leder af Hjertebo, Birthe Roesdahl, netop belyst i sin masteropgave. Vågen og aktiv ledelse kan dog dæmme op for udsatheden. Af Christina Brorson I sommer afleverede Birthe Roesdahl sin afsluttende opgave på masteruddannelsen i Public Governance […]

Skønt at kunne spejle sig i andre familier

25 havde tilmeldt sig, da Kristelig Handicapforening lørdag d.5. september for første gang inviterede indenfor i Forældrenetværk: Autisme og Tro (Øst). Tiltaget var en forlængelse af den vestdanske pendant, der første gang samledes i efteråret 2018. ”Vi tog i udgangspunktet initiativ til et netværk for forældre til børn med autisme, fordi vi fik henvendelser fra […]

Tillid og respekt går begge veje

”Vi har brug for at bygge broer” skriver social- og indenrigsminister Astrid Krag i en mail til Kristelig Handicapforenings formand, Thomas Bjerg Mikkelsen. Han har de seneste måneder mailet hende Kristelig Handicapforenings syn på tingenes tilstand på handicapområdet. Af Christina Brorson ”Jeg siger ikke, at Kristelig Handicapforenings indblanding var afgørende for ministerens håndtering af sagen, […]