Handicapområdet trænger til en opgradering

Af Tove Søgaard, landsleder i Kristelig Handicapforening og medlem af LEV’s landsbestyrelse Det endelige stop for resultatlønnede konsulenter på handicapområdet bør blive begyndelsen på en generel opgradering af et felt, der i den grad trænger. Nogle har måttet opgive deres bofællesskab og flytte hjem – til en anden kommune, som ikke har hyret resultatlønnede konsulenter. […]

Ulovligt: Provisionslønnede konsulenter

Ankestyrelsen er netop kommet med sin afgørelse i sagen om kommunernes brug af provisionslønnede konsulenter på handicapområdet. Formand, Thomas Mikkelsen, glæder sig over at afgørelser om ydelser og bopæl mv. nu igen ligger hos medarbejderne i den enkelte kommune. Det er ulovligt, når kommuner på socialområdet hyrer private konsulenter til at tjekke konkrete sager og […]

Til kamp mod tabu og desinteresse (seminar-noter)

Det satte flere tanker i gang hos mig, da jeg forleden deltog i et norsk seminar om ”religiøst medborgerskab”. Er vi for eksempel i Nordeuropa ubevidst ”luthersk” forudindtagede, når det gælder mennesker med udviklingshandicap og deres tro? Hvis ja, hvordan ændrer vi på denne forudindtagethed? Skal den snakkes eller handles væk? Seminar-noter af Christina Brorson […]

KH’s første år: Hjælpen kom altid

Det er mange år siden. Men Emil Pedersen, den første formand i Kristelig Handicapforening, husker tydeligt dengang det hele begyndte. Hvordan det var at stå sammen om en sag. Hvordan bestyrelsesarbejdet blev ordnet over midnat. Og hvordan hjælpen altid kom, når der var mest brug for den.  Af Christina Brorson Emil Pedersen (78) tager imod […]