Skønt at kunne spejle sig i andre familier

25 havde tilmeldt sig, da Kristelig Handicapforening lørdag d.5. september for første gang inviterede indenfor i Forældrenetværk: Autisme og Tro (Øst). Tiltaget var en forlængelse af den vestdanske pendant, der første gang samledes i efteråret 2018. ”Vi tog i udgangspunktet initiativ til et netværk for forældre til børn med autisme, fordi vi fik henvendelser fra […]

Tillid og respekt går begge veje

”Vi har brug for at bygge broer” skriver social- og indenrigsminister Astrid Krag i en mail til Kristelig Handicapforenings formand, Thomas Bjerg Mikkelsen. Han har de seneste måneder mailet hende Kristelig Handicapforenings syn på tingenes tilstand på handicapområdet. Af Christina Brorson ”Jeg siger ikke, at Kristelig Handicapforenings indblanding var afgørende for ministerens håndtering af sagen, […]

Handicapområdet trænger til en opgradering

Af Tove Søgaard, landsleder i Kristelig Handicapforening og medlem af LEV’s landsbestyrelse Det endelige stop for resultatlønnede konsulenter på handicapområdet bør blive begyndelsen på en generel opgradering af et felt, der i den grad trænger. Nogle har måttet opgive deres bofællesskab og flytte hjem – til en anden kommune, som ikke har hyret resultatlønnede konsulenter. […]

Ulovligt: Provisionslønnede konsulenter

Ankestyrelsen er netop kommet med sin afgørelse i sagen om kommunernes brug af provisionslønnede konsulenter på handicapområdet. Formand, Thomas Mikkelsen, glæder sig over at afgørelser om ydelser og bopæl mv. nu igen ligger hos medarbejderne i den enkelte kommune. Det er ulovligt, når kommuner på socialområdet hyrer private konsulenter til at tjekke konkrete sager og […]